VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. balandžio 1 d.
 
bck
2020 balandis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
 
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Bažnyčios


Dekanas - kun.bažn.t.dr. Robertas Rumšas

Žilinų Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia

Aptarnauja kun. Algimantas Gaidukevičius (Onuškis)
Žilinai, LT-65417 Varėnos r., tel. (8 310) 45141

Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčia (kaimo bažnyčia ir varpinė)

 

Kun. Pranciškus Čivilis, mob. 8 687 87 732

Paakmenė, Puodžių pšt., LT-65429 Varėnos r.

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia
(Šv. Dvasios kapinių koplyčia)


Kleb. Pranciškus Čivilis,

Babriškės, Gudžių pšt., LT-65405 Varėnos r., mob. tel. 8 687 87 732

Koplyčia Gudžiuose, aptarnauja kun. V. Jelinskas (Daugai) tel. (8 315) 69 152

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia

Kleb.  Pranciškus Čivilis (Babriškės) mob. 8 687 87 732

Vytauto g. 196, Senoji Varėna, LT-65490 Varėnos r., tel. (8 310) 3 02 68

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir jos kompleksas

Kleb. dek. bažn. t. dr.Robertas Rumšas
Kard. V.Sladkevičiaus g. 9, Merkinė, LT-65336 Varėnos r.,
tel./faks. (8 310) 57 371; mob. 8 652 09 354

Nedzingės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia

Kun. Ąžuolas Miliauskas (Perloja), tel. (8 310) 47 777

Nedzingė, LT-65385 Varėnos r.

Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčia

Kleb. Ąžuolas Miliauskas

Perloja, LT-65371 Varėnos r., tel. (8 310) 4 77 77; mob. 8 613 16 586

 Vilkaviškio vyskupija

Lazdijų dekanatas

Liškiavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčia ir dominikonų vienuolyno ansamblis

Kleb. teol. lic. Jonas CIKANA, mob.tel. 8 671 88 649

Vyskupijos Jaunimo centro direktorius 

Liškiava, LT-65 319 Varėnos r., tel. (8 310) 44 210

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčia


Adm. Almantas Kibirkštis, mob. 8 687 20 340
Kunigas taip pat aptarnauja Rudnios parapiją

Dubičiai, LT-05 015 Varėnos r.

tel.: (8 310) 49 619

Koplyčia Rakuose

Koplyčia Panočiuose

Dubičių parapijos kaimai:

Balbutai, Būdos, Drucminai, Dubičiai, Kalviai, Karaviškės, Mantotai, Margiai, Paąžuolė, Podubičiai, Rakai, Stojai, Šiliniai, Šulai.

Panočių parapijos kaimai:

Bagočiai, Daržininkai, Jasauskai, Kaniavėlė, Kaniūkai, Kaziukonys, Mikalčiūnai, Panočiai, Prauda.

Pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais: pagal susitarimą (liet. k.)

Sekmadieniais: 10.00 (Rakuose lenk. k.), 11.00 (Dubičiuose liet. k.), 14.30 (Panočiuose liet. k.)

Kunigas budi sekmadieniais prieš šv. Mišias

ATLAIDAI:

Sekminės - Šventosios Dvasios Atsiuntimas,

Švč. Jėzaus Širdies,

Švč. Mergelės Marijos Snieginės - 08 05 d.

.

Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

1676 (1) (kopl.), 1703 (2) (1832-1903 neveikė), 1904 (3) (laikina), 1906>1914 (4), mūr. p. 1707

Jono Pauliaus II g., Kalesninkai, LT-17020 Šalčininkų r., tel. tel. (380) 4 83 10 (380) 4 83 10 NEMOKAMA

Adm. Elijas Anatolijus Markauskas 1966 12 10 * 1991 01 12 * 2009 02 27

mob. tel. 8 687 71199, 8 687 71199 NEMOKAMA

Pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais: 12.00 (lenkų k.) - žiemos metu, 18.00 (lenkų k.) - vasaros metu.

Sekmadieniais: 10.00 (liet. k.), 12.00 (lenkų k.).

Kunigas budi: šiokiadieniais ir sekmadieniais 1 val. prieš Šv. Mišias bažnyčioje, vėliau - klebonijoje.

ATLAIDAI:

Švč. M. Marijos Škaplierinės - 07 16 d.,

Šv. Juozapato - 11 12 d.,

Švč. Sakramento 40-ies valandų,

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo - 12 08 d.

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos parapijos bažnyčia

 

Rudnios ir Rakų kopl. adm. Almantas Kibirkštis, mob. tel. 8 687 20 340

Rudnia, LT-65019 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais 13 val.

Rudnios parapijos kaimai:

Dalina, Gribaša, Kaniava, Kašėtos, Katra, Krokšlys, Krukliai, Lynežeris, Molinė, Noškūnai, Pakaniavys, Pakuliškės, Paramėlis, Pauosupė, Rudnia, Stoniūnai, Ūta.

ATLAIDAI:

Šv. Stanislovo - 05 08,

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų - 08 15.

Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) parapijos bažnyčia

Kleb.  Pavel Paukšto (Kabeliai), mob. 8 610 37 167

Marcinkonys, LT-65027 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais: 13 val.

Šiokiadieniais:12 val.  

Marcinkonių parapijos kaimai:

Marcinkonys, Kašėtos, Puvočiai, Mardasavas, Dubininkas, Viršrudukis, Šunupis, Zervynos, Mančiagiris, Žiūrai, Trakiškiai, Bižai, Darželiai, Gribaulia.
ATLAIDAI:

Šv. Jurgio - 04 23,

Šv. Dvasios Atsiuntimo,

Šv. Jono Krikštytojo - 06 24,

Švč. M. Marijos Škaplierinės - 07 16,

Šv. ap. Simono ir Judo-Tado - 10 28.

Kleb. Pavel Paukšto, mob. 8 610 37 167

Kunigas  aptarnauja ir Marcinkonių parapiją

Kabeliai, LT-65219 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais 10 val.

Šiokiadieniais: 10.00 (10.01-04.01), 18.00 (04.01-10.01 d.)

Šeštadieniais: 10.00

Kabelių parapijos kaimai:
Kabeliai, Ašašninkai, Daržinėlės, Šklieriai, Senovė, Musteika, Margionys, Kapiniškiai, Piesčiai, Dūbas.

ATLAIDAI:

Šv. Izidoriaus - 05 14,

Švč. Jėzaus Širdies,

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų - 08 15,

Švč. M. Marijos - Gailestingumo Motinos - 11 16.

Kleb. dek. teol. lic. Justinas Aleknavičius

Savanorių g. 10, 65187 Varėna, tel. (8 310) 51 620
 

Koplyčia Matuizose.

Pamaldų tvarka (lietuvių k.):

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 18.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais: 9.00, 18.00.

Sekmadieniais: 9.00 (jaunimui), 11.00, 14.00 (koplyčioje).

Pirmą mėnesio sekmadienį 13.00 Ateitininkams šv. Mišios.

Varėnos parapijai priklauso:
Varėnos seniūnijos:
Varėnos mietas, Girežerio, Mergežerio, Moliadugnio, Mitriškių (parapijos riba Merkio upė) kaimai.
Matuizų seniūnijos: Matuizų, Beržupio, Smalninkų ir Šarkiškių kaimai.
Vydenių seniunijos: Barčių kaimas.

ATLAIDAI:

Šv. Kazimiero - 03 04,

Šv. arkang. Mykolo - 09 29.

Kleb. Bronius Krakevičius (Valkininkai, P. Bieliausko g. 5),

tel.: (8 310) 56 137

Vilniaus g.64 , Valkininkai

 Koplyčios: ligoninėje ir sanatorijoje

Pamaldų tvarka (lietuvių kalba):

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.:

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 18.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais: 10.00

Šeštadieniais Čebatorių koplyčioje 16.00

Sekmadieniais: 10.00 (jaunimui), 12.00 ir 16.00 (Valkininkų sanatorijos koplyčioje).

Nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.:

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 17.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais Čebatorių koplyčioje: 15.00.

Sekmadieniais: 10.00 (jaunimui), 12.00 ir 16.00 (Valkininkų sanatorijos koplyčioje).

Kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių bei klebonijoje.

Valkininkų parapijai priklauso:
Varėnos rajono: Jakėnų sen.: Bartelių k., Kuklių k.
Matuizų sen.:  Biekšių k., Butvydonių k., Čebatorių k., Giniūnų k., Jakėnų k., Krūminių k. , Mielupio k., Molių k., Naujųjų Naniškių k., Senųjų Naniškių k., Pamerkių k., Papiškių k., Šlaito k., Urkionių k.,Voriškių k.
Valkininkų sen.: Čižiūnų k., Dargužių k., Daržininkų k., Degsnių k., Spenglos k., Kuršių k., Paklėštarės k., Pirčiupių k., Pošalčių k., Pučkornių k., Užuperkasio k., Vaitkarčiamio k., Valkininkų mstl., Valkininkų gelež.st.k.
Šalčininkų rajono:
Pabarės sen.:
Gėlūnų k., Kiaulėkų k., Mištūnų k.
Trakų rajono:
Rūdiškių sen.: 
Kalvių k., Lieponių k., Lieponėlių k., Naujienų k., Pagelužio k., Tiltų k., Žvingeliškių k.

ATLAIDAI:

Šv. Jurgio - 04 23,

Šv. Antano - 06 13,

Švč. M. Marijos Aplankymo - 07 02,

Švč. M. Marijos Rožančinės - 10 07.

PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖ

DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA

Identifikavimo kodas: 192099398

Adresas:Parko g. 23
Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.


Bendruomenės steigėjasDievo Gailestingumo koplyčios rektorius kunigas Valerijus RUDZINSKAS
Mob: + 370 698 31356, + 370 698 31356 NEMOKAMA.
El. paštas: infopnb.lt

Administracija:Tel./faks.: 8 310 47810, 8 310 47810 NEMOKAMA.
El. paštas: infopnb.lt, pnbtakas.lt.

Moderatorius: br. Laimonas MITUZAS
Mob: +370 698 73004, +370 698 73004 NEMOKAMA

br. Robertas CHLEVINSKAS
(besikreipiantiems dėl reabilitacijos sergantiems priklausomybių ligomis)
Mob: +370 615 35303, +370 615 35303 NEMOKAMA

Projektų vadovė: Rūta JAKUBONIENĖ
(besikreipiantiems dėl ekskursijų, projektinės veiklos, arbatų ir prieskonių)
Mob: +370 698 87006, +370 698 87006 NEMOKAMA.
El. paštas: ekoukispnb.lt.

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema