VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2021 m. gruodžio 2 d.
 
bck
2021 gruodis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Administracinės paslaugos

 

01

INTERESANTŲ PRIĖMIMAS. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS. ARCHYVAS

01-01

Interesantų priėmimas pas Savivaldybės vadovus ir informacijos pateikimas apie Savivaldybės veiklą

Prašymo forma1

Prašymo forma2

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

 

Bendrojo skyriaus vyr. specialistas, tel. 32 001 8 61652551; info@varena.lt ;

01-02

Asmenų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

Prašymo forma

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

 

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. (8 310) 32 001;

861652551,

el.p. vida.caplikiene@varena.lt ;

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas

Tel: (8 310) 32 001; el.p. ana.capkovskiene@varena.lt ;

Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus vyresnysis specialistas,

tel.: (8 310) 32 001; 867990720 el.p. vaida.kasciokaitiene@varena.lt  

 

01-03

Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduojamų juridinių asmenų ir savivaldybės archyvuose, išdavimas

Fizinio asmens prašymo forma 1

Fizinio asmens prašymo forma 2

Juridinio asmens prašymo forma

paslaugos teikimo vaizdinė chema

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

 

Bendrojo skyriaus vyr. specialistai tel. 8 310 32001; el.p. info@varena.lt  ; vaida.kasciokaiteine@varena.lt  

01-04

Likviduojamų juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų dokumentų perdavimas toliau saugoti

 Prašymo forma

pasalaugos teikimo vaizdinė schema 

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

Bendrojo skyriaus archyvarė, tel.: (8 310) 31585; 8 618 13334, el.p. onute.zenkeviciute@varena.lt  

 

01-05

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas

 Fizinio asmens prašymo forma

Fizinio asmens prašymo forma 2 

Juridinio asmens prašymo forma 

paslaugos teikimo vaidinė schema 

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

Bendrojo skyriaus archyvarė, tel.: (8 310) 31585; 8 618 72173, el.p. onute.silanskiene@varena.lt   

 

01-06

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

Bendrojo skyriaus archyvarė, tel.: (8 310) 31585; 8 697 77 335, el.p. onute.zenkeviciute@varena.lt  

 

01-07

Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

 

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 697 77319, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

 

Bendrojo skyriaus archyvarė, tel.: (8 310) 31585; 8 618 13334, el.p. onute.silanskiene@varena.lt   

 

01-08

Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

 

Bendrojo skyriaus vedėjas,  Tel: (8 310) 32 001; 8 61573848, 32 010; el.p. priimamasis@varena.lt ;

 

Bendrojo skyriaus sekretorė, el.p. direktorius@varena.lt ; tel. 31505; 8 624 75263

Bendrojo skyriaus sekretorė, el.p. meras@varena.lt ; tel. 31500; 8 62512921

Bendrojo skyriaus sekretorė, el.p. direktorius@varena.lt ; tel. 31505; 8 67223620

01-09

Prymų leisti dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą priėmimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, el.p. gabriele.brazauskiene@varena.lt , tel. 33 084

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas,

 el. p. toma.raginskaite@varena.lt  tel. 33 085;

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė,

el. p. vaiva.lesnauskiene@varena.lt  tel. 33 085

01-10

Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; el.p. seniunija@varena.lt

 

 

Jakėnų seniūnijos seniūnas,

tel. 45136; 861649137; dainius.junevicius@varena.lt ,

angele.devyziene@varena.lt  

Kaniavos seniūnijos seniūnas,  49331; 8682683907;

edvinas.griksas@varena.lt  ,

janina.liudkeviciene@varena.lt  

Marcinkonių  seniūnijos seniūnas, 44403; 861649140; vilius.petraska@varena.lt  

ramune.jazukeviciene@varena.lt

Matuizų seniūnijos seniūnas,

 40 703; 861278599; mindaugas.matuiza@varena.lt ,

eugenija.sasnauskiene@varena.lt  

Merkinės  seniūnijos seniūnas,  57131; 868605823; gintautas.tebera@varena.lt ;

algina.baranauskiene@varena.lt  

Valkininkų seniūnijos seniūnas,

56 131; 861656585; vaiva.apanaviciute@varena.lt ; kristina.zundiene@varena.lt  

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; rita.petraskiene@varena.lt

Vydenių seniūnijos seniūnas,

31 157; 861292133

gene.ramaskiene@varena.lt  ; rima.taraskeviciene@varena.lt  

01-11

Pažymų apie faktinę neregistruoto nekilnojamojo turto buvimo vietą išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; el.p. seniunija@varena.lt

 

Jakėnų seniūnijos seniūnas,

tel. 45136; 861649137; dainius.junevicius@varena.lt ,

angele.devyziene@varena.lt  

Kaniavos seniūnijos seniūnas,  49331; 868268390; edvinas.griksas@varena.lt,

janina.liudkeviciene@varena.lt  

Marcinkonių  seniūnijos seniūnas, 44403; 861649140; vilius.petraska@varena.lt  

ramune.jazukeviciene@varena.lt

Matuizų seniūnijos seniūnas,

 40 703; 861278599; mindaugas.matuiza@varena.lt ,

eugenija.sasnauskiene@varena.lt  

Merkinės  seniūnijos seniūnas,  57131; 868605823; gintautas.tebera@varena.lt ;

algina.baranauskiene@varena.lt  

Valkininkų seniūnijos seniūnas,

56 131; 861656585; vaiva.apanaviciute@varena.lt ; kristina.zundiene@varena.lt  

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; rita.petraskiene@varena.lt 

Vydenių seniūnijos seniūnas,

31 157; 861292133;

gene.ramaskiene@varena.lt  ; rima.taraskeviciene@varena.lt  

01-12

Pažymų apie žemės naudojimą išdavimas

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; el.p. seniunija@varena.lt

 

Jakėnų seniūnijos seniūnas,

tel. 45136; 861649137 dainius.junevicius@varena.lt ,

angele.devyziene@varena.lt  

Kaniavos seniūnijos seniūnas,  49331; 868268390; edvinas.griksas@varena.lt,

janina.liudkeviciene@varena.lt  

Marcinkonių  seniūnijos seniūnas, 44403; 861649140; vilius.petraska@varena.lt  

ramune.jazukeviciene@varena.lt

Matuizų seniūnijos seniūnas,

 40 703; 861278599; mindaugas.matuiza@varena.lt ,

eugenija.sasnauskiene@varena.lt  

Merkinės  seniūnijos seniūnas,  57131; 868605823; gintautas.tebera@varena.lt ;

algina.baranauskiene@varena.lt  

Valkininkų seniūnijos seniūnas,

56 131; 861656585; vaiva.apanaviciute@varena.lt ; kristina.zundiene@varena.lt  

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; 8 697 01574; rita.petraskiene@varena.lt  

Vydenių seniūnijos seniūnas,

31 157; 8 61292133;

gene.ramaskiene@varena.lt  ; rima.taraskeviciene@varena.lt  

01-13

Pažymų apie naudojimąsi nekilnojamuoju turtu išdavimas

 

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; el.p. seniunija@varena.lt

 

Jakėnų seniūnijos seniūnas,

tel. 45136;861649137  dainius.junevicius@varena.lt,

angele.devyziene@varena.lt

Kaniavos seniūnijos seniūnas,  49331; 8 68268390;  edvinas.griksas@varena.lt ,

janina.liudkeviciene@varena.lt  

Marcinkonių  seniūnijos seniūnas, 44403; 8 616 49140;

vilius.petraska@varena.lt  

ramune.jazukeviciene@varena.lt

Matuizų seniūnijos seniūnas,

 40 703; 861278599

mindaugas.matuiza@varena.lt ,

eugenija.sasnauskiene@varena.lt  

Merkinės  seniūnijos seniūnas,  57131; 8 68605823;

gintautas.tebera@varena.lt ;

algina.baranauskiene@varena.lt  

Valkininkų seniūnijos seniūnas,

56 131; 861656585; vaiva.apanaviciute@varena.lt ; kristina.zundiene@varena.lt  

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; 8 697 01574; rita.petraskiene@varena.lt  

Vydenių seniūnijos seniūnas,

31 157; 8 612 92133;

gene.ramaskiene@varena.lt   rima.taraskeviciene@varena.lt

01-14

Charakteristikų išdavimas

 

paslaugos teikimo vaizdinė schema

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; el.p. seniunija@varena.lt

 

Jakėnų seniūnijos seniūnas,

tel. 45136; 861649137; dainius.junevicius@varena.lt ,

angele.devyziene@varena.lt

Kaniavos seniūnijos seniūnas,  49331; 8 68268390;

edvinas.griksas@varena.lt,

janina.liudkeviciene@varena.lt  

Marcinkonių  seniūnijos seniūnas, 44403; 8 61649140;

vilius.petraska@varena.lt  

ramune.jazukeviciene@varena.lt

Matuizų seniūnijos seniūnas,

 40 703; 8 61278599; mindaugas.matuiza@varena.lt ,

eugenija.sasnauskiene@varena.lt  

Merkinės  seniūnijos seniūnas,  57131; 8 68605823;

gintautas.tebera@varena.lt ;

algina.baranauskiene@varena.lt  

Valkininkų seniūnijos seniūnas,

56 131; 8 61656585; vaiva.apanaviciute@varena.lt ; kristina.zundiene@varena.lt  

Varėnos seniūnijos seniūnas,

32 029; 8 697 01574; rita.petraskiene@varena.lt  

Vydenių seniūnijos seniūnas,

31 157; 861292133;

gene.ramaskiene@varena.lt  ; rima.taraskeviciene@varena.lt  

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema