VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2021 m. spalio 17 d.
 
bck
2021 spalis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

SOCIALINĖ PARAMA IR GLOBA; SVEIKATA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA

Paslaugos kodas

Paslaugų kategorijos pavadinimas

Paslaugos vadovas

Paslaugos teikėjas

1

2

3

4

06

SOCIALINĖ PARAMA IR GLOBA; SVEIKATA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA

06-01

Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiam

prašymo forma

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p. rupyba@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. 8 310 3 19 86, el.p.dalia.stankeviciute@varena.lt

06-02

Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083,

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai :

tel. 8 310 3 19 89, konsultuoja visus rajono gyventojus dokumentų pateikimo socialinei pašalpai gauti klausimais;

tel. 8 310 3 19 88, konsultuoja Varėnos miesto, Marcinkonių ir Matuizų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

 tel. 8 310 3 19 88, konsultuoja Varėnos miesto, Vydenių ir Kaniavos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88, konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės

paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88, konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 86 Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas konsultuoja Varėnos miesto, Jakėnų, Merkinės ir Valkininkų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

06-03

Pareiškimų ir išvadų dėl globos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo skyrimo teikimas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, 8 611 45654, el.p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt

06-04

Socialinių paslaugų skyrimas

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083,

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt

06-05

Vienkartinės išmokos vaikui

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31988

06-06

 Išmokos vaikui

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011, el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31988

06-07

Globos (rūpybos) išmoka

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087

06-08

Vienkartinė išmoka  įsikurti

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011, el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087

06-09

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087.

06-10

Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Varėnos rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Varėnos rajono gyventojams teikimas

Prašymo forma

Priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087

06-11

Nemokamo mokinių maitinimo skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 011,  el.p.   rupyba@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087

06-12

Parama mokinio reikmenimis

priedas 

Danutė Mazaliauskienė, tel. 8 310 32 011,  danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 33 087

06-13

Šalpos pensijų skyrimas (neįgaliems vaikams ir nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims)

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas tel. 8 310 31 987

06-14

Šalpos našlaičių pensijų skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-15

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-16

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-17

Šalpos kompensacijos skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-18

Šalpos išmokos sulaukus senatvės pensinio amžiaus

prieas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-19

Šalpos išmokos sulaukus senatvės pensinio amžiaus

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-20

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-21

Specialiųjų automobilių įsigijimo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-22

Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas

prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-23

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas

prašymo forma 

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-24

Laidojimo pašalpų skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-25

Finansinė parama užsienyje mirusiųjų palaikams parvežti į Lietuvą

Prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-26

Vienkartinių kompensacijų nepriklausomybės gynėjams

Prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-27

Neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis organizavimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, 8 611 45654,

el. p. rupyba@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-28

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia skyrimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-29

Specialiųjų poreikių lygio įvertinimas

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-30

Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas

Prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-31

Informacijos apie teikiamą socialinę paramą ir konsultacijų teikimas

Prašymo forma 

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai :

 tel. 8 310 3 19 89, 8 310 3 19 88,

8 310 33 087, 8 310 31 990,

8 310 20 506

06-32

Pareiškimų ir išvadų dėl asmens pripažinimo (ne) veiksniu rengimas

Prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. priimamasis2@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-33

Pareiškimų ir išvadų dėl globos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo skyrimo teikimas

Prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt  

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-34

Pažymų apie suteiktą socialinę paramą išdavimas

Prašmo forma

Priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-35

Pažymų apie suteiktą socialinę paramą  ir socialiai remtino asmens statusą išdavimas

Prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-36

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms  septynis ir daugiau vaikų

prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 987

06-37

Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas asmenims, nukentėjusiems kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių

prašymo forma 

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-38

Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams, nukentėjusiems kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių

Prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990

06-39

Tarpininkavimas dėl neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų gydymo ligoninėse

Prašymo forma 

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-40

Tarpininkavimas dėl neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų ambulatorinio gydymo

Prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-41

Laikino asmens pažymėjimo išdavimas

Prašymo forma

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Socialinės paramos skyriaus pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-42

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims

Prašymo forma

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 310 3 19 86

06-43

Socialinės pašalpos skyrimas

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai :

 tel. 8 310 3 19 89 konsultuoja visus rajono gyventojus dokumentų pateikimo socialinei pašalpai gauti klausimais;

 tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto, Marcinkonių ir Matuizų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

 tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto, Vydenių ir Kaniavos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

 tel. 8 310 3 19 88,  konsultuoja Varėnos miesto, Jakėnų, Merkinės ir Valkininkų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

06-44

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą kompensacijos skyrimas

priedas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai :

 tel. 8 310 3 19 89 konsultuoja visus rajono gyventojus dokumentų pateikimo socialinei pašalpai gauti klausimais;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto, Marcinkonių ir Matuizų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto, Vydenių ir Kaniavos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto ir Varėnos seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

tel. 8 310 3 19 88 konsultuoja Varėnos miesto, Jakėnų, Merkinės ir Valkininkų  gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimai;

06-45

Vienkartinių pašalpų skyrimas

Prašymo forma 

priedas

Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 310 32 011,  el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Seniūnijų socialiniai darbuotojai:

Jakėnų sen., tel. 8 310 4 50 47

Kaniavos sen., tel. 8 310 49 409

Marcinkonių sen., tel. 8 310 44 648

Matuizų sen., tel. 8 310 40 544

Merkinės sen., tel. 8 310 57 146

Valkininkų sen., tel. 8 310 56 146

Varėnos sen., tel. 8 310 31 991,

8 310 32 029

Vydenių sen., tel. 8 310 33 083

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, tel. 8 310 31 990, irma.liaudanskyte@varena.lt

06-46

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

prašymo forma

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Tel. (8 310) 31 985, el. p. ausra.bacinskiene@varena.lt

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8310) 32 026

06-47

Pažymų teismui dėl sandorių (turto pardavimo, įkeitimo, palikimo
priėmimo ir kt.) išdavimas

prašymo forma

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Tel. (8 310) 31 985, el. p. ausra.bacinskiene@varena.lt

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistai

Tel. (8 310) 32 026

06-48

Pažymų dėl našlaičio įsikūrimo pašalpos išdavimas

prašymo forma

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Tel. (8 310) 31 985, el. p. ausra.bacinskiene@varena.lt

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8310) 32 026

 06-49

 Pažymų, ar asmeniui (ne) buvo apribota tėvų valdžia,išdavimas

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Tel. (8 310) 31985

el.p. ausra.bacinskiene@varena.lt

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas,

Tel. ( 8 310) 32026

el.p. vtat@varena.lt

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema