VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. birželio 1 d.
 
bck
2020 birželis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

2018-02-08 Informacija apie parengtą detalųjį planą

 

 Informuojame, kad parengtas Glūko kaimo dalies detalusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Grybautojų g. 13A, Grybautojų . 13B, Grybautojų g. 13C, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis;
Planavimo pagrindas: 2017-04-18 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-383 " Dėl detaliojo plano rengimo";
Planavimo iniciatorius: Justinas Biekša, Vardaunios g. 48, Pavardaunio k., Varėnos r. sav, vadovaujantis 2017 m. balandžio 27 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-137;
Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna 65182, atsakingi asmenys: Gintautas Sereičikas, architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jurgita Skirevičiūtė, architektūros skyriaus vyr. specialistė;
Detaliojo plano rengėja Elvyra Tarasauskienė, individualios architektūros veiklos pažymos Nr. 644230, Jotvingių g. 14-2, 62116 Alytus, +370 618-54475, t.elvyra@gmail.com;
Detaliojo plano rengimo vadovė Ineta Bartasevičiūtė, kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1280;
Planavimo objektas: kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypai, esantys Grybautojų g. 13A, Grybautojų . 13B, Grybautojų g. 13C, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detalizuoti Varėnos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsiais žemės naudojimo sąlygas.
Planavimo procesą sudaro trys etapas: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) - neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka - bendra.
Susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento, viešinamo bendraja tvarka, sprendiniais galima nuo 2018-02-19 iki 2018-03-05 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (www.tpdris.lt, rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-38-17-201), Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.varena.lt), Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje (Vytauto g. 12, Varėna, 23 kabinete darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val 45 min.).
Vieša ekspozicija veiks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) ir Varėnos seniūnijos skelbimų lentoje J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, nuo 2018-02-26 iki 2018-03-05 dienos.
Viešas svarstymas vyks 2018 m. kovo mėn. 5 d. 11 val. plano rengėjos patalpose (Jotvingių g. 14-2, Alytuje).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) arba planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai - Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo nuo atsakymo gavimo dienos.

  -----------------------

2017-12-19 Informacija apie koreguojamą detalųjį planą. 

 

 Informuojame apie rengiamą „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimą"

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. DV-833 „Dėl detaliojo plano koregavimo ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pripažinimo netekusiu galios".
Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.
Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.
Planuojama teritorija: 27,0 ha kitos paskirties teritorija, tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., Varėnos miestas, koreguojama teritorija ~ 4,0 ha.

Detaliojo plano koregavimo tikslas: pakeisti kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdus, pakeisti sklypų naudojimo reglamentus, pagal poreikį performuoti žemės sklypų ribas.
Detaliojo plano koregavimo uždaviniai:
• Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Vytauto g. 5A, Varėna, ribas;
• Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Savanorių g. 28, Varėna, ribas;
• Suformuoti kitos (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypą J. Basanavičiaus g., Varėna;
• Numatyti tarnaujantį servitutą kitos paskirties žemės sklype, esančiame Aušros g. 15, Varėna;
• Padalinti kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypą, esantį adresu J. Basanavičiaus g. 33, Varėna;
• Patikslinti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Aušros g. 9, Varėna, ribas;
• Performuoti kitos (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypą, esantį Savanorių g., Varėnoje;
• Pakeisti kitos (visuomeninės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Aušros g. 19, Varėna, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;
• Performuoti kitų su numatytų detaliojo plano korektūros tikslų ir uždavinių įgyvendinimu susijusių žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2017 m. III ketv., planavimo pabaiga - 2018 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. sausio 02 d. ir baigiasi 2018 m. sausio 16 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2018 m. sausio 16 d.

 

Su detaliojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia.(pagrindinis brėžinys Nr.1, pagrindinis brėžinys Nr.2, pagrindinis brėžinys Nr.3 )

 

-------------------------

 

 

 

2017-11-10 Informacija apie numatomą koreguoti detalųjį planą

 

 Informuojame apie numatomą priimti sprendimą dėl 0,39 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:22), esančio Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r.sav., padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo.
Planavimo tikslas - panaikinti detaliajame plane numatytus servitutus.
Planavimo iniciatoriai - Stanislava Marcinkonienė, Geležinkelio g. 10, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r.sav.
Bronius Marcinkonis, Kaminkelio g. 35-32, Vilnius.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-11-10 iki 2017-11-16, Varėnos rajono savivaldybės administracijos svetainėje, Varėnos seniūnijoje, bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje
Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projekto pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 31 570.

Su Varėnos rajono administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia

 

2017-11-10 Informacija apie koreguojamą detalųjį planą

 Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. DV-793 „Dėl detaliojo plano koregavimo" rengiamas „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimas". Pagal LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintą „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" 41.1 punktą „<...>kai koreguojami detaliojo plano sprendiniai, apie tai planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo papildomai registruotais laiškais informuoja planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis". Šiuo raštu informuojame, kad Jūsų valdomas ar naudojamas žemės sklypas ir/ar nekilnojamas turtas yra koreguojamos teritorijos ribose. Taip pat apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą, prašome informuoti Jūsų sklype esančių servitutų naudotojus (jei tokie yra).
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.
Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.
Planuojama teritorija: 7,0 ha kitos paskirties teritorija, tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g., Varėnos miestas, koreguojama teritorija ~1,8 ha.
Detaliojo plano rengimo tikslai:
• Pakeisti dalies kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Voronecko g. 2, Varėnoje, naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;
• Performuoti kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypą, esantį Voronecko g. 2, Varėnoje;
• Performuoti kitos (atskirųjų želdynų teritorijos) paskirties žemės sklypą, esantį Dzūkų g., Varėnoje.

Detaliojo plano uždaviniai: pakeisti dalies kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą, pakeisti sklypo naudojimo reglamentus, pagal poreikį performuoti žemės sklypų ribas.
Planavimo darbų programa:
•Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir
baigiamasis etapai.
•Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2017 m. III ketv., planavimo pabaiga - 2018 m. I ketv.
•Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2017 m. lapkričio 21 d. ir baigiasi 2017 m. gruodžio 05 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2017 m. gruodžio 05 d.

 

  2017-10-25 Informacija apie numatomą rengti specialųjį planą.

 

Informuojame apie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektą, kuriuo numatomas pradėti rengti Varėnos rajono Giraitės (II sklypo) smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Su sprendimo projektu susipažinti galima čia

 

2017-07-27 Informacija apie detaliojo plano koregavimą

 

Informuojame apie numatomą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J.Basanavičiaus g., M.K.Čiurlionio g. ir Savanorių g.  detaliojo plano korektūrą.

Planavimo organizatorius- Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna.

Planuojama teritorija- Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Vytauto g., J.Basanavičiaus g., M.K. Čiurlionio g. ir Savanorių g. Plotas - ~27 ha.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia.

 

 

2017-07-14 Informacija apie detaliojo plano koregavimą

 

Informuojame apie numatomą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Voronecko g., Dzūkų g., Marcinkonių g., Vytauto g. detaliojo plano korektūrą.

Planavimo organizatorius - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna

Planavimo tikslas- pakeisti kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Pastabas ir pasiūlymus dėl įsakymo projekto galima pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna 65146.

 Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia.

 

2017-06-05 Informacija apie detaliojo plano korektūrą

 

Rengimo pagrindas: Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. DV-819 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimo".

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. (8 310) 31500, faks. (8 310) 51200, el.p. info@varena.lt.

Planavimo iniciatorius: Juozas Levuta ir Laima Levutienė, žemės sklypo, kurio kad. Nr. 3875/0001:110 savininkai, Žiedo g. 29, Varėna, tel. 8 610 73143.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Topolių g. 3-18, LT-63337 Alytus, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: 0,8 ha ploto kitos paskirties teritorija Vytauto g., Varėnos mieste.

Detaliojo plano koregavimo tikslas - Pakoreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detalųjį planą.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai:
• Pakeisti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Vytauto g. 46A, Varėnoje, naudojimo būdą į komercinės paskirties teritorijos;
• Pakeisti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Vytauto g. 46A, Varėnoje, ribas;
• Suformuoti papildomą kitos (atskirųjų želdynų teritorijos) paskirties žemės sklypą, numatant papildomus žemės sklypo naudojimo būdus: inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties teritorijos;
• Numatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2016 m. III ketv., planavimo pabaiga - 2017 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. DV-411 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. D-835 „Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo" pakeitimo" buvo pakoreguota detaliojo plano darbų programa, todėl buvo koreguojami detaliojo plano koregavimo sprendiniai.
Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2017 m. birželio 15 d. ir baigiasi 2017 m. birželio 29 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2017 m. birželio 29 d.

 

Sprendiniai

 

 

2017-04-10 Informuojame apie rengiamą detaliojo plano korektūrą

 

Informuojame apie patikslintus Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J.Basanavičiaus g., ir Vytauto g. detaliojo plano korektūros planavimo tikslus.

Planavimo organizatorius - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna.

Planavimo iniciatorius - Juozas Levuta, Laima Levutienė.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriau įsakymo projektu susipažinti galima čia

Pastabas ir pasiūlymus parengtam projektui galima teikti iki 2017-04-24 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna

 

2017-04-05 Informuojame apie numatomą rengti detalųjį planą.

 

Informuojame, apie numatomą rengti Glūko k. dalies detalųjį planą.
Planavimo iniciatorius- Justinas Biekša, Vardaunios g. 48, Pavardaunio k. , tel. (8 625) 72282.
Planavimo organizatorius- Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 31 570.
Pastabas ir pasiūlymus Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projekte nurodytiems planavimo tikslams galima pateikti Varėnos rajono savivaldybės Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėnoje, iki 2017 m. balandžio 14 d.
 

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia 

 -------------------------------------------------

2017-03-17 Informacija apie numatomus rengti detaliuosius planus

 

Informuojame apie numatomus koreguoti detaliuosius planus:

1. Sporto aikštyno ir poilsio teritorijos, J.Basanavičiaus g. 2A, Varėnos detaliojo plano korektūra;

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galite čia 

 

2. Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g. , Savanorių g., M.K.Čiurlioniog., J.Basanavičiaus g. detaliojo plano korektūra.

 

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir planavimo tikslų galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui iki 2017 m. balandžio 3 d. 

 

 

 

 

2017-02-21 Informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

 

 Informuojame, kad teritorijų planavimo dokumentas viešinamas bendra tvarka.
TPD pavadinimas: A.PLUTULEVIČIAUS 1,324 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO MASALIŠKIŲ K., MERKINĖS SEN., VARĖNOS R. SAV. PADALIJIMO, PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO KEITIMAS.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) TPD Nr. K-VT-38-16-250.
TPD lygmuo: vietovės.
TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
Planuojama teritorija: 1,324 ha.
TPD uždaviniai: pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos); nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
TPD organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna. Atsakingas asmuo Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Sereičikas (tel. (8 310 31512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt), Architektūros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Skirevičiūtė (tel. (8 310 31570, jurgita.skireviciute@varena.lt).
TPD iniciatorius: Algimantas Plutulevičius, Šarūno g. 23, Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., tel. (8 634)02175; UAB „Levent" direktorė Viktorija Alekseeva (Liepų g. 2A-130, Druskininkai); Rimantas Jurgelionis, Galina Jurgelionienė (M. K. Čiurlionio g. 79-3, Druskininkai).
TPD rengėja, projekto vadovė: Gailutė Zimnickienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21-20)-S(A)-4095, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, tel. (8 688)56966, el. p. gailutez@takas.lt.
Susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento, viešinamo bendraja tvarka, sprendiniais galima nuo 2017 m. kovo mėn. 01 d. iki 2017 m. kovo mėn. 15 d. (10 darbo dienų) TPDRIS (www.tpdris.lt), Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.varena.lt), Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje (Vytauto g. 12, Varėna, 23 kabinete darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val 45 min.).
Vieša ekspozicija Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) ir Merkinės seniūnijos skelbimų lentoje (Gardino g. 1, Merkinė, Varėnos r. sav.) kovo 7-14 dienomis.
Viešas svarstymas vyks 2017 m. kovo mėn. 15 d. 11 val. plano rengėjos patalpose (, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) arba planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

 

----------

 

2016-11-28 Informuojame apie rengiamą „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimą"

 

 Rengimo pagrindas: Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. DV-819 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimo".

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. (8 310) 31500, faks. (8 310) 51200, el.p. info@varena.lt.

Planavimo iniciatorius: Juozas Levuta ir Laima Levutienė, žemės sklypo, kurio kad. Nr. 3875/0001:110 savininkai, Žiedo g. 29, Varėna, tel. 8 610 73143.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Topolių g. 3-18, LT-63337 Alytus, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: 0,8 ha ploto kitos paskirties teritorija Vytauto g., Varėnos mieste.

Detaliojo plano rengimo tikslas - Pakoreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detalųjį planą.

Detaliojo plano uždaviniai:
• Pakeisti kitos paskirties žemės sklypų ribas, padidinant kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą Vytauto g. 46A, Varėnoje, numatant galimą naudojimo būdą-komercinės paskirties objektų teritorijos;
• Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2016 m. III ketv., planavimo pabaiga - 2017 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2016 m. lapkričio 30 d. ir baigiasi 2016 m. gruodžio 15 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 15 d.

 

 

2016-06-01 Informacija apie įvykusį Varėnos miesto bendrojo plano korektūros sprendinių viešą svarstymą

 

 2016 m. gegužės 27 d. 13 d. Varėnos rajono savivaldybės, Vytautog. 12, Varėnoje, didžiojoje salėje, įvyko Varėnos miesto bendrojo plano korektūros sprendinių viešas svarstymas.


Su Varėnos miesto bendrojo plano korektūros viešojo svarstymo protokolu susipažinti galima čia

 Viešo svarstymo dalyvių sąrašas.

2016-05-05 Informacija apie Varėnos miesto bendrojo plano korektūros sprendinius

PLANAVIMO PAGRINDAS: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T-VII-766 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano koregavimo"
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001. Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el.p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.
PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštas info@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Mindaugas Grabauskas, tel. 8-698-46770, el. paštas mindaugas@urbanistika.lt.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Varėnos miesto ir aplinkinės teritorijos.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-21 įsakymu Nr. DV-752 ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-20 įsakymu Nr. DV-1194 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. DV-752 „Dėl planavimo darbų programos" papildymo"
PLANAVIMO TIKSLAI: užpildyti Varėnos miesto bendrojo plano, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-562 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano tvirtinimo", spragas, atsiradusias dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimų.
PLANAVIMO UŽDAVINIAI:
• Detalizuoti Varėnos rajono bendrajame plane numatytus Varėnos miesto teritorijos sprendinius.
• Optimizuoti Varėnos miesto urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
• Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti atskirųjų želdynų sistemą.
• Numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ir ryšių sistemą.
• Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
• Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus.
• Pagal vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą.
• Nustatyti Varėnos miesto funkcinių teritorijų naudojimo reglamentus.
• Suformuoti naujas Varėnos miesto ribas.
• Kiti sprendiniai, reikalingi įgyvendinant Varėnos rajono bendrojo plano sprendinius.

BENDROJO PLANO KONCEPCIJA nerengiama (ji parengta rengiant Varėnos miesto bendrąjį planą ir jai pritarė Varėnos rajono savivaldybės taryba 2011-01-25 sprendimu Nr. T-VI-1147).
STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV) neatliekamas, nes jis atliktas rengiant Varėnos miesto bendrąjį planą.

SUPAŽINDINIMO TVARKA: Susipažinti su parengtais Varėnos miesto bendrojo plano korektūros sprendiniais galima nuo 2016 m. gegužės 13 d. iki 2016 m. gegužės 27 d. planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo buveinėse aukščiau nurodytais adresais. Informaciją apie bendrojo plano korektūrą teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyrius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 31 512 ir (8 310) 31 750.

VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano korektūros sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. gegužės 20 d. iki 2016 m. gegužės 27 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS: Bendrojo plano korektūros svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gegužės 27 d. 13.00 val. Varėnos rajono savivaldybėje, Vytauto g. 12, Varėnoje, didžiojoje salėje, I a.

PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano korektūros visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu). Po viešojo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

APSKUNDIMO TVARKA: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


Su Varėnos miesto bendrojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia : aiškinamasis raštas, 

 pagrindinis brėžinys, kvartalo brėžinys, susisiekimo komunikacijų brėžinys, inžinerinės infrastruktūros brėžinys, želdynų brėžinys.

_________________

 

2015-11-20 Informacija apie koreguojamą Varėnos miesto bendrą planą


PLANAVIMO PAGRIDAS: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T-VII-766 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano koregavimo"

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001. Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el.p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-5-2619024, faks. 8-5-2124459, el. paštas info@urbanistika.lt. Projekto vadovas: Mindaugas Grabauskas, tel. 8-698-46770, el. paštas mindaugas@urbanistika.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Varėnos miesto ir aplinkinės teritorijos.

PLANAVIMO TIKSLAI: užpildyti Varėnos miesto bendrojo plano, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-562 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano tvirtinimo", spragas, atsiradusias dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimų.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Detalizuoti Varėnos rajono bendrajame plane numatytus Varėnos miesto teritorijos sprendinius.
Optimizuoti Varėnos miesto urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti atskirųjų želdynų sistemą.
Numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ir ryšių sistemą.
Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus.
Pagal vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą.
Nustatyti Varėnos miesto funkcinių teritorijų naudojimo reglamentus.
Suformuoti naujas Varėnos miesto ribas.
Kiti sprendiniai, reikalingi įgyvendinant Varėnos rajono bendrojo plano sprendinius.

STRATEGINIS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (SPAV): neatliekamas.

TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA: nerengiama.

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

-------------------------------------------

 

 


2015-08-05 Informacija apie parengtus detaliuosius planus

 


 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS VARĖNOS MIESTO DALIES, RIBOJAMOS DZŪKŲ IR MARCINKONIŲ GATVIŲ, DETALUSIS PLANAS

 

Planavimo organizavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-67 „Dėl detaliųjų planų rengimo".

Detaliojo plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001;

Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 212 4779, mob.tel. 8699 79322, interneto tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt, el. paštas: ruta@urbanistika.lt

Planuojama teritorija - apie 3,3 ha ploto Varėnos miesto dalis, ribojama Dzūkų ir Marcinkonių gatvių.

Projekto tikslai: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - nerengiami.

Planavimo terminai: 2015 m. balandžio 24 d. - 2015 m. rugsėjo 1 d.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos būklės analizės, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( detaliojo plano sprendinių viešinimas, detaliojo plano derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas LR teritorijų planavimo dokumentų registre).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą teikia Planavimo organizatoriaus įgalioti asmenys - Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Sereičikas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt ir plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti čia bei pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8, Vilniuje nuo 2015 m. rugpjūčio 6 d. iki rugpjūčio 26 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija Varėnos rajono savivaldybėje - nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 26 d. Viešas svarstymas su visuomene įvyks Varėnos rajono savivaldybėje Vytauto g. 12, Varėnoje 2015 m. rugpjūčio 26 d. 13 val. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos.

--------------------------------------

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS VARĖNOS MIESTO DALIES, RIBOJAMOS DZŪKŲ IR J. BASANAVIČIAUS GATVIŲ, DETALUSIS PLANAS

 

Planavimo organizavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-67 „Dėl detaliųjų planų rengimo".

Detaliojo plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001;

Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 212 4779, mob.tel. 8699 79322, interneto tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt, el. paštas: ruta@urbanistika.lt

Planuojama teritorija - apie 5 ha ploto Varėnos miesto dalis, ribojama Dzūkų ir J. Basanavičiaus gatvių.

Projekto tikslai: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - nerengiami.

Planavimo terminai: 2015 m. balandžio 24 d. - 2015 m. rugsėjo 1 d.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos būklės analizės, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( detaliojo plano sprendinių viešinimas, detaliojo plano derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas LR teritorijų planavimo dokumentų registre).

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą teikia Planavimo organizatoriaus įgalioti asmenys - Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Sereičikas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt ir plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti čia bei pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8, Vilniuje nuo 2015 m. rugpjūčio 6 d. iki rugpjūčio 26 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija Varėnos rajono savivaldybėje - nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 26 d. Viešas svarstymas su visuomene įvyks Varėnos rajono savivaldybėje Vytauto g. 12, Varėnoje 2015 m. rugpjūčio 26 d. 13 val. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos.

 

 

2015-07-30 Informacija apie parengtą detalųjį planą

Informuojame, kad parengtas „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g. detalusis planas" (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-16 įsakymas Nr. DV-1203 „Dėl detaliojo plano rengimo").
Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65184 Varėna, tel. 8 310 31 500 , faks. 8 310 51 200. Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, tel. 8 310 31 512, el. p. gintautas.seiricikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 310 31 570, el. p. jurgita. skireviciute@varena.lt.
Detaliojo plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 278 8433, faks. 85 278 8789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė: Skirmantė Mineikytė, tel. 8 5 278 8433.
Detaliojo plano lygmuo: vietovės lygmens.
Planuojama teritorija: Varėnos m. kvartalas, esantis tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g., planuojamos teritorijos plotas apie 7,5 ha.
Detaliojo plano tikslai - detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.
Detaliojo plano uždaviniai:
1. Detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti naudojamų sklypų ribas.
2. Detalizuoti atskirųjų želdynų teritorijas, numatyti priemones jų naudojimui ir apsaugai.
3. Suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų tinklą.
4. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, joms funkcionuoti reikalingus servitutus.
5. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas suformuotoms teritorijoms.
6. Įvertinus žemės sklypų pertvarkymo galimybes, patikslinti naudojamų žemės sklypų ribas.
7. Numatyti vietas automobilių stovėjimo aikštelėms.
8. Numatyti vietas atliekų surinkimo konteineriams.
9. Kiti sprendiniai, reikalingi įgyvendinant detaliojo plano sprendinius.
Detaliojo plano rengimo procesą sudaro: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: 2015 m. II ketv. - 2015 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus galima nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) nuo 2015 m. rugpjūčio 5 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. imtinai. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. rugpjūčio 12 d. 10.00 val. Varėnos rajono savivaldybės patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Pastaba: teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Asmenys gautą atsakymą, kad parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta į jų pateiktus pasiūlymus, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

 

 

2015-06-17 Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą

 


 

Informuojame, kad pradedamas rengti „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g. detalusis planas" (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-16 įsakymas Nr. DV-1203 „Dėl detaliojo plano rengimo").
Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65184 Varėna, tel. 8 310 31 500 , faks. 8 310 51 200. Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, tel. 8 310 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 310 31 570, el. p. jurgita. skireviciute@varena.lt.
Detaliojo plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 278 8433, faks. 85 278 8789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė: Skirmantė Mineikytė, tel. 8 5 278 8433.
Detaliojo plano lygmuo: vietovės lygmens.
Planuojama teritorija: Varėnos m. kvartalas, esantis tarp Sporto g., Dzūkų g., Marcinkonių g. ir Vytauto g., planuojamos teritorijos plotas apie 7,5 ha.
Detaliojo plano tikslai - detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.
Detaliojo plano uždaviniai:
1. Detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti naudojamų sklypų ribas.
2. Detalizuoti atskirųjų želdynų teritorijas, numatyti priemones jų naudojimui ir apsaugai.
3. Suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų tinklą.
4. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, joms funkcionuoti reikalingus servitutus.
5. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas suformuotoms teritorijoms.
6. Įvertinus žemės sklypų pertvarkymo galimybes, patikslinti naudojamų žemės sklypų ribas.
7. Numatyti vietas automobilių stovėjimo aikštelėms.
8. Numatyti vietas atliekų surinkimo konteineriams.
9. Kiti sprendiniai, reikalingi įgyvendinant detaliojo plano sprendinius.
Detaliojo plano rengimo procesą sudaro: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: 2015 m. II ketv. - 2015 m. III ketv.
Rengiant detalųjį planą teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.
SPAV reikalingumas bus įvertintas pateikus atranką dėl SPAV, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt, Varėnos raj. savivaldybės bei Varėnos seniūnijos skelbimų lentose ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
 

 

2015-06-11 Informuojame apie parengtus detaliuosius planus

 

Informuojame apie parengtą Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detalųjį planą

Rengimo pagrindas: Planuojamo kvartalo detalusis planas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DV-1225 „Dėl detaliojo plano rengimo".
Plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. (8 310) 31500, faks. (8 310) 51200, el.p. info@varena.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.lt, www.atamis.lt
Planuojama teritorija: ~ 9 ha teritorija, ribojama Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., Varėnos mieste.
Planavimo tikslas: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.
Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2015 m. II ketv., planavimo pabaiga - 2015 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. (aiškinamasis raštassprendinių 1 dalissprendinių 2 dalis)

Susipažinti su parengtu Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detaliuoju planu bus galima nuo 2015 m. birželio 22 d. iki 2015 m. liepos 7 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2015 m. liepos 7 d. imtinai. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. liepos 8 d. 11.00 val. Varėnos rajono savivaldybės patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

 

Informuojame apie parengtą Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detalųjį planą

Rengimo pagrindas: Planuojamo kvartalo detalusis planas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. DV-701 „Dėl detaliojo plano".
Plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. (8 310) 31500, faks. (8 310) 51200, el.p. info@varena.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.lt, www.atamis.lt.
Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas (apie 27 ha), esantis tarp Vytauto, J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio ir Savanorių gatvių.
Planavimo tikslas: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.
Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2015 m. I ketv., planavimo pabaiga - 2015 III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys: aiškinamasis raštas, sprendinių 1 dalis2 dalis3 dalis.

Susipažinti su Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano sprendiniai bus galima nuo 2015 m. birželio 22 d. iki 2015 m. liepos 7 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2015 m. liepos 7 d. imtinai. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. liepos 8 d. 13.00 val. Varėnos rajono savivaldybės patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

--------------------------------------------


2015-05-14 Informuojame apie pradedamus rengti detaliuosius planus

 

PRADEDAMAS RENGTI VARĖNOS MIESTO DALIES, RIBOJAMOS DZŪKŲ IR J. BASANAVIČIAUS GATVIŲ, DETALUSIS PLANAS
Planavimo organizavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-67 „Dėl detaliųjų planų rengimo".


Detaliojo plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001;
Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 212 4779, mob.tel. 8699 79322, interneto tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt, el. paštas: ruta@urbanistika.lt


Planuojama teritorija - apie 3,3 ha ploto Varėnos miesto dalis, ribojama Dzūkų ir Marcinkonių gatvių.


Projekto tikslai: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.


Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - nerengiami.


Planavimo terminai: 2015 m. balandžio 24 d. - 2015 m. rugsėjo 1 d.


Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos būklės analizės, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( detaliojo plano sprendinių viešinimas, detaliojo plano derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas LR teritorijų planavimo dokumentų registre).


Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą teikia Planavimo organizatoriaus įgalioti asmenys - Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Sereičikas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt ir plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos.
_____________

 

PRADEDAMAS RENGTI VARĖNOS MIESTO DALIES, RIBOJAMOS DZŪKŲ IR J. BASANAVIČIAUS GATVIŲ, DETALUSIS PLANAS


Planavimo organizavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-67 „Dėl detaliųjų planų rengimo".


Detaliojo plano organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 001;
Kontaktiniai asmenys: Gintautas Sereičikas, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 212 4779, mob.tel. 8699 79322, interneto tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt, el. paštas: ruta@urbanistika.lt


Planuojama teritorija - apie 5 ha ploto Varėnos miesto dalis, ribojama Dzūkų ir J. Basanavičiaus gatvių.


Projekto tikslai: detalizuoti Varėnos miesto bendrajame plane numatytų teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, numatyti miesto želdynų teritorijas, priemones jų apsaugai ir naudojimui.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - nerengiami.


Planavimo terminai: 2015 m. balandžio 24 d. - 2015 m. rugsėjo 1 d.


Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos būklės analizės, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( detaliojo plano sprendinių viešinimas, detaliojo plano derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas LR teritorijų planavimo dokumentų registre).


Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie detalųjį planą teikia Planavimo organizatoriaus įgalioti asmenys - Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Sereičikas, tel. (8 310) 31 512, el. p. gintautas.sereicikas@varena.lt, Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt ir plano rengėjas šiame skelbime nurodytais adresais.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos.

--------------------------------------------

 

2015-05-11 Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą

 


 

Informuojame apie pradedamą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detalųjį planą ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūras

 

Rengimo pagrindas: Planuojamo

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema