VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2021 m. sausio 26 d.
 
bck
2021 sausis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Pastaba. Posėdžius galite žiūrėti tik per Internet Explorer naršyklę (reikia įsidiegti Microsoft Silverlight). Kai žiūri daug žiūrovų, galimi transliacijos trikdžiai. Tarybos posėdžių įrašus galima peržiūrėti vėliau. Per posėdžio pertraukas netransliuojama.
Posėdžius transliuoja Bendrasis skyrius (tel. (8 310) 31 984, el. p. it@varena.lt)

Posėdžių transliacijos

PavadinimasTARYBOS POSĖDIS 5 (5)
Numeris5
Data2019-06-25
Pirmininkas (-ė)Algis Kašėta
Sekretorius (-ė)Vaida Kaščiokaitienė
BūsenaBaigta

Transliacijos įrašas

...

Nariai

Vardas, pavardė Ar dalyvavo Nedalyvavimo priežastis 
Algis Kašėta Taip  
Algis Miškinis Taip  
Angelė Malinovskienė Taip  
Audrius Saulynas Taip  
Ąžuolas Kuprys Ne  
Daiva Tamulevičienė Ne  
Danutė Karalevičienė Taip  
Giedrius Samulevičius Taip  
Gintautas Kanauka Taip  
Jaunius Grikšas Taip  
Kęstutis Budėnas Taip  
Marijonas Čapkovskis Taip  
Marius Krakauskas Taip  
Martynas Katelynas Taip  
Michailas Golubevas Taip  
Povilas Saulevičius Ne  
Rasa Kačiurinienė Ne  
Rytis Amšiejus Taip  
Saulius Ivanauskas Taip  
Valdas Kukulskis Taip  
Vidas Mikalauskas Taip  
Virginija Druskinienė Taip  
Virginijus Bučinskas Taip  
Virginijus Varanavičius Taip  


Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas Pranešėjai Gyventojų nuomonė  
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ
Irma Lukminienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Vytautė Karpienė
Detaliau
DĖL PROJEKTO AVANSO GARANTIJOS
Tatjana Švedienė
Detaliau
DĖL APMOKĖJIMO UŽ VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ, BRANDOS DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2019–2021 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ 2019 M. II PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL PRITARIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PILIEČIŲ (PASLAUGŲ) CHARTIJAI
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-IX-33 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-IX-34 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO
Irma Krajauskienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1177 „DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO“ PAKEITIMO
Aivaras Batūra
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-71 „DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI ASOCIACIJĄ VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ IR DALYVAUTI ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PAKEITIMO
Rasa Varanauskaitė
Detaliau
DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ 2020 METAMS SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS, DYDŽIŲ 2020 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Rasa Varanauskaitė
Detaliau
DĖL PROJEKTO „VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARĖNOS SENIŪNIJOS PAKARŠIO SAUSINIMO SISTEMOS POLDERIO REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMO
Irmantas Laniauskas
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Irmantas Laniauskas
Detaliau
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARĖNOS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL PROJEKTO „VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ, VAIKŲ DIENOS CENTRŲ STEIGIMAS IR PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS PALYDIMOSIOS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-105 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1016 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „VARĖNOS VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO, JO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR NURAŠYMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL TURTO PERDAVIMO VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL SUTIKIMO PARDUOTI BENDRAI NAUDOJAMUS ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTUS AKCINEI BENDROVEI ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1197 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL GYVENAMOJO NAMO SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEMĖS SKLYPU VARĖNOJE, VYTAUTO G. 32A, PIRKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL PRAŠYMO SUPROJEKTUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ VISUOMENĖS POREIKIAMS
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-858 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO IR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1166 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-412 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Violeta Valūnienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Algis Miškinis
Detaliau

Šaukyklos įrašai

Įrašų nėravarena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema