VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2021 m. sausio 26 d.
 
bck
2021 sausis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Pastaba. Posėdžius galite žiūrėti tik per Internet Explorer naršyklę (reikia įsidiegti Microsoft Silverlight). Kai žiūri daug žiūrovų, galimi transliacijos trikdžiai. Tarybos posėdžių įrašus galima peržiūrėti vėliau. Per posėdžio pertraukas netransliuojama.
Posėdžius transliuoja Bendrasis skyrius (tel. (8 310) 31 984, el. p. it@varena.lt)

Posėdžių transliacijos

PavadinimasTARYBOS POSĖDIS 6 (6)
Numeris6
Data2019-08-27
Pirmininkas (-ė)Algis Kašėta
Sekretorius (-ė)Vaida Kaščiokaitienė
BūsenaBaigta

Transliacijos įrašas

...

Nariai

Narių nėra


Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas Pranešėjai Gyventojų nuomonė  
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DUBIČIŲ, GUDŽIŲ, KABELIŲ, PERLOJOS, SARAPINIŠKIŲ IR ŽILINŲ MEDICINOS PUNKTŲ LIKVIDAVIMO
Danas Bortkevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMĄ NR. T-VIII-188 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, PRIKLAUSANČIŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE, PANAUDOS“ PAKEITIMO
Danas Bortkevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-375 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE, PANAUDOS“ PAKEITIMO
Danas Bortkevičius
Detaliau
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Danas Bortkevičius
Detaliau
DĖL PROJEKTO „SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS IR ŠILUMOS SIURBLIO ORAS-VANDUO ĮRENGIMAS VARĖNOS PSPC MERKINĖS FILIALE “ ĮGYVENDINIMO
Danas Bortkevičius
Detaliau
DĖL PROJEKTO „SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VŠĮ VARĖNOS LIGONINĖ“ ĮGYVENDINIMO
Algirdas Miklyčius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-292 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Irma Lukminienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
Vytautė Karpienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Vytautė Karpienė
Detaliau
DĖL PASKOLOS ĖMIMO PROJEKTUI FINANSUOTI
Vytautė Karpienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Tatjana Švedienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-108 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE
Asta Daukšytė-Stasiulienė
Detaliau
DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, NUSTATYMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 METŲ BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO T-VIII-410
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-537 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ PAREIGYBIŲ IR SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. T-IX-21 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEIT
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-VIII-1173 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS GRUPĖSE 2019–2020 M
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1174 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLASĖJE 2019–2020 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Stasė Bingelienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1177 „DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO“ PAKEITIMO
Laura Karlonaitė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Laura Karlonaitė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-89 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO“ PAKEITIMO
Agnė Šiaučiūnienė
Detaliau
DĖL 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS GRIŠKONYS–VARĖNA, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO RENGIMO
Orinta Lakickienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1179 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-472 „DĖL VARĖNOS MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽI
Orinta Lakickienė
Detaliau
DĖL 2019 M. NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Orinta Lakickienė
Detaliau
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
Eglė Radžiuvienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Eglė Radžiuvienė
Detaliau
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
Eglė Radžiuvienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-362 „DĖL VARĖNOS SPORTO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Eglė Radžiuvienė
Detaliau
DĖL LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Eglė Radžiuvienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Daiva Grigėnė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-101 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-368 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL PRAŠYMO SUPROJEKTUOTI ŽEMĖS SKLYPUS VISUOMENĖS POREIKIAMS
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1166 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL PAVEDIMO ATLIKTI SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VII-848 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINI
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL KELIŲ IR KELIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ ORGANIZAVIMO, KAI PRISIDEDAMA PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR PRIORITETO NUSTATYMO KELIO IR KELIO STATINIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBA
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL 2019 METŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO   Detaliau

Šaukyklos įrašai

Įrašų nėravarena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema