VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. birželio 1 d.
 
bck
2020 birželis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
 
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Planai ir programos

 


 

INFORMACIJA APIE  TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

DVIRAČIŲ TAKO ALYTUS-VARĖNA ATKARPOS, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, SPECIALUSIS PLANAS

 

Dviračių tako Alytus-Varėna, atkarpos, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, specialiojo plano SPAV ataskaita nebus rengiama. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2014-09-01 įsakymu Nr. DV-853 priėmė sprendimą, kad dviračių tako Alytus-Varėna, atkarpos, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su sprendimo motyvais ir vertinimo subjektų išvadomis galima pas planavimo organizatorių žemiau nurodytu adresu. 

Planavimo organizatorius - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Varėna, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el. paštas info@varena.lt, interneto tinklalapio adresas www.varena.lt

Plano rengėjas -  Ūkio subjektų grupė UAB „Atamis" ir UAB „Urbanistika", atstovaujama UAB „Atamis" direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įstatus ir 2014 m. gegužės 15 d. jungtinės veiklos sutartį. 
Kontaktai: UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas:adm@urbanistika.lt, interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. 861002460,  el.paštas marius@urbanistika.lt.

 

Planavimo tikslas:

Užtikrinti darnią dviračių takų tinklo plėtrą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, integruojant jį į europinio ir nacionalinio lygio dviračių takų tinklą, rezervuoti ar nustatyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams teritorijas, reikalingas dviračių takui, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus dviračių tako statybos projektui rengti.

Rengimo terminai - 2014-06 - 2014-11.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima  teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.

 

 

 

 

 

 

Pradedamas rengti Dviračių tako Alytus-Varėna, atkarpos, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, specialusis planas

 

Planavimo pagrindas - Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T-VII-802.

Planavimo organizatorius - Varėnos  rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el. paštas info@varena.lt, interneto tinklalapio adresas www.varena.lt

Plano rengėjas  - Ūkio subjektų grupė UAB „Atamis" ir UAB „Urbanistika", atstovaujama UAB „Atamis" direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įstatus ir 2014 m. gegužės 15 d. jungtinės veiklos sutartį.
Kontaktai: UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas:
adm@urbanistika.lt, interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. 861002460, el.paštas marius@urbanistika.lt.

Planuojama teritorija - Varėnos  rajono savivaldybės teritorija. Numatoma dviračių tako pradžia - Varėnos miesto geležinkelio stoties aikštė, pabaiga - Alytaus rajono savivaldybės rengiamo dviračių tako specialiojo plano riba, Varėnos rajono riba.

Planavimo tikslas:

Užtikrinti darnią dviračių takų tinklo plėtrą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, integruojant jį į europinio ir nacionalinio lygio dviračių takų tinklą, rezervuoti ar nustatyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams teritorijas, reikalingas dviračių takui, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus dviračių tako statybos projektui rengti.

Planavimo uždaviniai:

1.     Suprojektuoti dviračių tako trasą (vadovaujantis galiojančiais teisės aktais gali sutapti su vietinės reikšmės keliu). Numatoma dviračių tako pradžia - Varėnos miesto geležinkelio stoties aikštė, pabaiga - Alytaus rajono savivaldybės rengiamo dviračių tako specialiojo plano riba, Varėnos rajono riba;

2.     Nurodyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams ar rezervuotinas teritorijas, reikalingas dviračių takui įrengti;

3.     Išspręsti dviračių tako sankirtas su paviršinio vandens telkiniais, gatvėmis, vietiniais, rajoniniais, krašto ir magistraliniais keliais;

4.     Dviračių taką integruoti į EuroVelo 11, Dzūkijos parkų žiedo, Varėnos miesto dviračių takus;

5.     Numatyti poilsio vietas, dviračių tako dangas, reikalingą infrastruktūrą;

6.     Nurodyti valstybinės reikšmės miško žemės plotus (teritorijas), reikalingus patikslinant Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotus ir nurodyti miško žemės plotus (teritorijas), reikalingas miško žemę paversti kitomis naudmenomis;

Rengimo terminai: 2014 06 - 2014 11

Specialiojo plano etapai:  parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etape bus atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas pagal poreikį.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą teikia Planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį  iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.

 
2011-07-27 Informacija apie rengiamą programą


Rengiama Aplinkos oro kokybės valdymo Varėnos rajone programa ir jos priemonių įgyvendinimo planas 2011-2015 metams.

Programos užsakovas:

Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna.

Programos rengėjas:

Viešoji įstaiga Aplinkos apsaugos politikos centras, A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, tel. + 370 5 272 8936.

Su programa galima susipažinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje nuo 2011 m. liepos 28 d. iki 2011 m. rugpjūčio 24 d. adresu: Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab., tel. (8 310) 31 996, el. p. antanas.labanauskas@varena.lt.

Pasiūlymus programos užsakovui ir rengėjui raštu galima teikti iki 2011 m. rugpjūčio 24 d. imtinai, vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381.


varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema