VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. kovo 30 d.
 
bck
2020 kovas
fow
P
A
T
K
P
Š
S
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Socialinės paskirties įstaigos

Socialinės įstaigos ir padaliniai Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje


VARĖNOS GLOBOS NAMAI


             Adresas: Gedimino g. 6A, Varėna
             Direktorė: Ona Jakelevičienė
             Telefonas: 8 310 31661
             E-paštas: varenos.gl.namai@zaibas.lt

Darbo užmokestis

    Varėnos globos namai įsteigti 1993 m. gegužės 20 d., steigėjas - Varėnos rajono savivaldybė. 

    Varėnos globos namai yra socialinė globos įstaiga, skirta neįgaliems, seniems ir pagyvenusio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė socialinė globa. Globos namuose  nuolat gyvena 25 žmonės.

                Globos namų misija:
          saugus , materialiai aprūpintas , pilnavertis globos namų gyventojų gyvenimas.
                   Uždaviniai :
* organizuoti savo veiklą taip, kad gyventojų fiziologiniai, socialiniai , dvasiniai bei saviraiškos poreikiai būtų kuo geriau patenkinami,

* sudaryti  tinkamas, žmogaus orumą nežeidžiančias gyvenimo sąlygas,

* užtikrinti buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką,

* sudaryti tinkamas sąlygas socialinei reabilitacijai ,
* užtikrinti gyventojams galimybę naudotis visomis žmogaus  teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, būti gerbiamiems , atsižvelgti į jų asmeninio gyvenimo poreikius ir viltis.

            Teikiamos paslaugos:        
1. Ilgalaikė socialinė globa.
2. Trumpalaikė socialinė globa.
3. Laikinas apnakvindinimas.
4. Papildomos paslaugos.

    Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono  savivaldybės tarybos patvirtinta socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka. Globos namuose teikiama ilgalaikė arba trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, asmenims, kuriems nustatytas priežiūros/pagalbos poreikis ir asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

           Asmenys globos įstaigoje apgyvendinami vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.
          Dėl paslaugų suteikimo asmuo turėtų kreiptis į socialinio darbo organizatorių gyvenamosios vietos seniūnijoje arba į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Informacija teikiama tel. 31661ir 31986.


 

MERKINĖS GLOBOS NAMAI

Adresas: Gardino g. 28, Merkinė, Varėnos r.
Direktorė: Nijolė Kašėtienė
Telefonas/ faksas (8 310) 57 181
E-paštas merkines.gl.namai@varena.lt

Darbo užmokestis

    Merkinės globos namai-socialinės globos įstaiga, skirta teikti specialiasias socialines  paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis teikiama pagalba asmeniui, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, neturinčiam iš dalies ar visiškai gebėjimų rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomeninėje veikloje.
    Globos namuose yra 9 gyvenamieji kambariai, kuriuose nuolat gali gyventi 35 žmones.
    Nuo 2005 metų sausio mėnesio prie globos namų įkurtas mišrių paslaugų centras - Merkinės globos namų skyrius bendrosioms paslaugoms seniūnijos gyventojams ir specialiosioms paslaugoms, socialinės rizikos asmenims, teikti.
    Socialinių paslaugų gavėjais Merkinės globos namuose gali būti asmenys (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą Varėnos rajono savivaldybėje, taip pat kitų savivaldybių gyventojai, jei jie patyrė fizinį arba psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui. Paslaugos skiriamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimu. 
    Paslaugų teikimu Merkinės globos namuose rūpinasi 22 darbuotojų kolektyvas.

Misija              

    Teikti pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia kokybiškas, atitinkančias žmonių poreikius ir interesus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir slaugos paslaugas, esant nuolatinei specialistų priežiūrai. Sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes, savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Vizija

    Garantuoti pagyvenusio žmogaus ir žmogaus su negalia gyvenimo pilnatvę. Rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir efektyvi socialinė pagalba.

Funkcijos

    Teikti įstaigos gyventojams:

  • būsto, maitinimo, buitines, asmens higienos paslaugas;
  • socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugas;
  • gyventojui pageidaujant, siekiant patenkinti jo individualius poreikius bei pagerinti gyvenimo kokybę, teikti papildomai gyventojo mokamas paslaugas;
  • slaugos paslaugas, organizuojant medikų konsultacijas bei kitas medikų priežiūros paslaugas.
  • Kitas paslaugas nustatytas Socialinių paslaugų kataloge. Užtikrinti, kad įstaigoje socialinio darbo, bendravimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės reabilitacijos paslaugas teiktų socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai kartu su kitų sričių specialistais.

    Mišrių paslaugų centre - konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas, apnakvindinimas, buitinės, higienos paslaugos seniūnijos bendruomenės gyventojams.

 

Socialinių paslaugų centras

Adresas: M.K. Čiurlionio g. 6A
Direktorė: Dovilė Barčiukienė

L.e.p. Ramunė Pilelienė
Telefonas: (8 310) 51 080
                  8 674 86 031
El. paštas: dovile.barciukiene@varena.lt

Darbo užmokestis

Centro tikslas - teikti pagalbą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.
 Vykdydamas savo misiją, centras pagal nustatytą poreikį organizuos ir teiks socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms, asmenims su protine ir fizine negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, socialinės rizikos suaugusiems ir kitiems asmenims.

Centre teikiamos:

  • bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kitos bendrosios socialinės paslaugos);
  • socialinės priežiūros paslaugos (pagalbos į namus paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas Šeimos krizių padalinyje, intensyvi krizių įveikimo pagalba);
  • dienos socialinės globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms, asmenims, turintiems protinę, fizinę negalią;
  • specialiosios pagalbos paslaugos (aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, maisto produktų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims).
Paslaugas teiks specialistų komanda, kurią sudaro socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, ergoterapeutas.

Asmenys, norintys gauti išsamesnę informaciją apie paslaugų teikimą gali kreiptis į Varėnos socialinių paslaugų centrą nuo 8 iki 17 val.


Valkininkų vaikų globos namai "Spengla"

Adresas: Naujųjų Valkininkų k. (buvusi Valkininkų gelež. st. gyvenvietė), Valkininkų sen., 65461 Varėnos r.

Direktorius:Aivaras Vyšniauskas

Telefonas: (8 310) 55 158.

Faks.: (8 310) 55 385

El. paštas: spengla@takas.lt, spengla@varena.lt

Darbo užmokestis

Globos namai įsteigti 1964 m. kaip sanatorinė mokykla-internatas.

Vaikų globos namuose apgyvendinami 3-18 metų amžiaus našlaičiai, netekę tėvų globos vaikai, kuriems globos namuose nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa. Globos grupės komplektuojamos įvairaus amžiaus bei giminystės ryšių pagrindu. Globos namuose gyvenantys vaikai yra mokomi ir įgyja pagrindinį išsilavinimą Valkininkų pagrindinėje ir vidurinėje mokyklose.
varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema