VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. birželio 1 d.
 
bck
2020 birželis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Projektas „Lyderių laikas 3“

KVIEČIAME KOVO 20 D. 9.00 VAL. VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRE DALYVAUTI PROJEKTO LL3 ŠVIEČIAMĄJAME RENGINYJE.
 
DĖMESIO PROJEKTO LL3 KŪRYBINĖS KOMANDOS IR AKTYVIEMS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS

maloniai kviečiame kovo 16 d. 11.00 val Varėnos švietimo centre dalyvauti mokymuose „Mokinio individuali pažanga. Mokyklos patirties pristatymas“. 
Lektorė - Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė. 
 
 
  Kūrybinės komandos narių konsultacija
 
Kovo 5 d. varėnos švietimo centre  projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos nariai susitikio su Olivija Saraniene, projekte dalyvaujančių mokyklų kuratore, Jūrate Valuckiene, Šiaulių universiteto socialinių mokslų daktarė, Rasa Zubrickiene, Alytaus Jotvingių gimnazijos biologijos mokytoja, UPC konsultante.
Vyko diskusija ir konsultacija apie teorinius ir praktinius aspektus dėl ryšių ir santykių mokyklose ie apie mokinio asmeninės pažangos matavimą. Diskutuojant apie tai, kokius pokyčius matysime ir kokios formos keičiasi ar atsiranda ugdymo procese, susitarta, kad matavimo imtis yra mokinys ir klasė. Jeigu veiklos metu iškyla poreikis veikti plačiau, tai tikrai yra galimybė plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius. Atkreiptas dėmesys, kad įstaigoje būtų stebima ir analizuojama, kokie ryšiai keičiasi ir kaip, ir ką kaitos procesas įtakoja.
 
 
Gerbiami kolegos švietime ir ne tik,

 

 

Tęsiame informaciją apie projekto „Lyderių laikas 3" veiklas. Projekto naujienos www.lyderiulaikas.smm.lt

Norinčiuosius studijuoti projekto Formaliųjų magistrantūros studijų programos „Švietimo lyderystė" antrojoje laidoje (2018-2019) kviečiame nuo 2017 m. spalio 16 d. teikti dokumentus ir dalyvauti atrankoje. Programa bus dėstoma ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje.

Atkreipiame dėmesį, kad:

Teikti paraiškas dalyvauti konkurse kviečiami visų 60 savivaldybių švietimo bendruomenės nariai - švietimo institucijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, visi asmenys, atstovaujantys švietimo bendruomenes; taip pat ir nacionalinio lygmens švietimo institucijų darbuotojai.
Atrenkant ne mažiau kaip 65 būsimus studentus studijuoti Formaliųjų magistrantūros studijų programos „Švietimo lyderystė" antrojoje laidoje 2018-2019 m., prioritetas bus teikiamas tiems, kurie atstovaus II srauto savivaldybėms. Primename, kad II srautui (2018-2019 m.) priklauso Vakarų Lietuvos savivaldybės: Akmenės rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono.
Programa buvo parengta ir akredituota 1-ojo projekto etapo (2009-2011 m.) pabaigoje, o 2-ojo etapo metu (2011-2015 m.) ją baigė 154 švietimo darbuotojai iš 15-os projekte dalyvavusių savivaldybių ir kitų savivaldybių. Šiuo metu „Lyderių laiko 3" „Švietimo lyderystės" magistrantūros pirmojoje laidoje (2017 - 2018) studijuoja 74 magistrantai iš visos Lietuvos.

Visą informaciją rasite čia: 

 
 
DĖMESIO PROJEKTO LL3 KŪRYBINĖS KOMANDOS IR AKTYVIEMS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS
     2017 m. rugsėjo28 d. 10.00 val. Varėnos švietimo centre vyks konsultacija projekto LL3 kūrybinės komandos ir aktyviems švietimo bendruomenės nariams dėl aktualių pokyčių švietimo srityje. Kartu diskutuos projekto LL3 konsultantas, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas ir VU verslo mokyklos verslo programų koordinatorė, profesionali mentorė Eglė Daunienė.
Tikimės aktyvaus švietimo bendruomenės narių dalyvavimo. 
 
DĖMESIO NEFORMALIŲJŲ LYDERYSTĖS STUDIJŲ DALYVIAMS
     2017 m. rugsėjo 27 d. 10 val. Druskininkų švietimo centr vyks Pietų Lietuvos savivaldybių I srauto neformaliųjų lyderystės studijų I sesija.

 
Mano svajonė – motyvuota švietimo bendruomenė...
 
 „Šiandieninės visuomenės pokyčiai lemia labai didelį asmenybės lyderystės poreikį," - kalbėjo Stasė Bingelienė, Varėnos rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3" kūrybinės komandos vadovė įžanginiame projekto renginyje. S. Bingelienė, turinti NMVA bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikaciją, visai neseniai pradėjo dirbti rajono švietimo skyriaus vedėja, iki tol mokytojavo Varėnos Ąžuolo gimnazijoje.

Galėtume spėti, kad Jūsų karjeros žingsniai yra susiję su projekto „Lyderių laikas" idėjomis ir veiklomis...

Dažnai svarstome: lyderiais tampama ar gimstama? Manau, tai sąmoningas gyvenimo pozicijos pasirinkimas. Ar nori ramiai plaukti pasroviui, ar nori kurti tai, kas tau yra svarbu. Kitas žingsnelis lyderystės link - tai vertybių, nuostatų visuma, kuri yra prasminga tavo bendruomenei, kuria tiki bendražygiai ir bendraminčiai. Mano karjeros kelias labai paprastas: mokytojaudama gimnazijoje, turėjau visas galimybes kūrybingai dirbti su mokiniais, dalyvauti įvairiose darbo grupėse. Daug metų dirbau VBE (valstybinių brandos egzaminų) vertintoja, rengiau ir įgyvendinau įvairias Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, dirbau NMVA (Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros) išorės vertintoja. Visa tai - nuolatinis mokymasis, kad galėčiau mokyti savo mokinius, įkvėpti kolegas, įtikinti plačiąją bendruomenę pagrindine švietimo misija - padėti kiekvienam vaikui atrasti savo prasmės mokyklą ir toje mokykloje auginti jį iki ,,lubų". Švietimo skyriaus vedėjos pareigos, taip pat projekto ,,Lyderių laikas 3" veiklos - tai naujos prasmingo ir labai atsakingo darbo galimybės.

Apibendrindama pirmąjį renginį savivaldybėje projekto „Lyderių laikas 3" vadovė Rasa Šnipienė sakė, kad Varėnoje suburta stipri švietimo srities lyderių bendruomenė, kuri žino, kokių pokyčių reikia. Kaip Jums pavyko suburti ją, kiek tam reikėjo laiko?

Šita bendruomenė gyvuoja bendradarbiaujant švietimo įstaigoms ir iniciatyviems, gabiems, atsakingiems pedagogams ir mokyklų vadovams. Tokius motyvuotus žmones suburti nesunku. Visa kūrybinė komanda, taip pat projekte dalyvaujančios beveik visos švietimo įstaigos esame susitelkę į tai, koks pokyčio projektas būtų naudingas savivaldybės švietimo bendruomenei.O kokių pokyčių labiausiai reikia Varėnos rajono švietimo bendruomenei?

Šviesiausia mano vizija - motyvuoti mokytojai ugdo motyvuotus mokinius. Nuo ko pradėti? Pirma, daugiau dėmesio sutelkti į socialinių emocinių kompetencijų ugdymą visose švietimo įstaigose. Šiame darbe ne mažiau už ugdymo programas svarbu aplinka, t. y. visos bendruomenės (ugdytinių, tėvų, mokytojų, vadovų) santykiai, savimonė, vertybės. Mokinius motyvuoja ne tik tai, ko mokome, bet ir kaip mokome. Be galo svarbu išugdyti vaiko tikėjimą savo įgytų žinių, gebėjimų ir vertybių prasme, kad jis žinotų, kaip su turimu bagažu planuoti ir kurti savo gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad pokyčiai šia linkme pagerintų mokinių pasiekimus ir turėtų reikšmingos įtakos jų asmenybės augimui.

Antra, mūsų bendruomenei reikia aktyviau ir gausiau įsitraukti į bendrąjį švietimo kaitos procesą: įtvirtinti įstaigų įsivertinimo, susitarimų, nuolatinio mokymosi kultūrą. Tik tokiu būdu galėsime valdyti pokyčius, nukreipti juos prasmingam ugdymui. Tikiuosi, kad Geros mokyklos koncepcijos idėjos taps kiekvienos mokyklos savastimi.

 

    

 

Esate sakiusi, kad projektas „Lyderių laikas 3" labai reikalingas ir aktualus, nes „Mes ugdome jaunus žmones - būsimus valstybės kūrėjus. Todėl labai svarbu, kad jie išaugtų kūrybingomis asmenybėmis, kurios moka ir geba įvertinti reikšmingus pokyčius." Savita ir netikėta formuluotė. Kaip Jūs manote, ko reikia mokykloje ir švietimo bendruomenėje, kad jaunas žmogus galėtų ir norėtų tuos pokyčius atpažinti ir vertinti? Ir kas dėl to daroma Varėnos rajono švietimo bendruomenėje?

Manau, kad švietimas - vienas iš kertinių akmenų valstybės kūrimo procese. Pilietiškumas prasideda nuo šeimos, nuo tapatumo jausmo, nuo bendruomenės vertybių kultūros ir daugybės kitų smulkmenų... Mūsų mokyklose dar trūksta problema grįsto mokymo, kuris skatina kūrybingumą, padeda pamatyti akademinio mokymosi prasmę gyvenime. Kodėl dalis emigruoja? O jeigu jaunimas turėtų daugiau kritinio mąstymo įgūdžių, visuomenės pokyčių valdymo gebėjimų? Gal šios kompetencijos paskatintų ir įgalintų ne emigruoti, o vietoje kurti tokią valstybę, kokios reikia jaunam žmogui.

Dalis puikaus Varėnos jaunimo dalyvauja įvairiuose projektuose, rengia akcijas, inicijuoja susitikimus su Varėnos krašto politikais, su Lietuvoje ir pasaulyje žinomais ir įdomiais žmonėmis - tai puikiausios progos socialinėms kompetencijoms ugdyti. Deja, nerimą kelia tai, kad kita dalis stokoja aktyvios gyvenimo pozicijos, gebėjimo užmegzti ir kurti santykius, atsakingo sprendimų priėmimo kompetencijos.

Pavasarį su savivaldybės švietimo skyriaus specialistais aplankėme visas rajono pagrindines mokyklas ir aptarėme Geros mokyklos koncepcijos idėjas - kaip gaires socialinių ir emocinių mokinio kompetencijų ugdymui.Projekto kūrybinėje komandoje beveik nėra mokytojų, ji suburta iš vadovų ir pavaduotojų. Tai yra kitoks sprendimas. Kas tai lėmė?

Tai lėmė tikėjimas įgalinančiosios lyderystės koncepcija. Kodėl gi nepasinaudoti mokyklų vadovų galiomis ir kompetencijomis? Skatinti ir įkvėpti juos dirbti su savo žmonėmis taip, kad augtų naujų lyderių, kad visose švietimo įstaigų bendruomenėse nuvilnytų LL3 veiklų banga, kuri kiekvienam mokytojui, auklėtojui būtinai suteiktų galimybę būti įdomiam, reikalingam savo mokiniams, paskatintų tobulėti, ieškoti įvairesnių asmeninės, savo ugdytinių ir bendruomeninės pažangos formų.

Ar tikitės, kad profesinio rengimo atstovai bus aktyvūs kuriant pokyčių projektą? Ir apskritai, ką manote apie profesinio mokymo kokybę, profesijos mokytojų kompetencijas dabartiniu švietimo kaitos metu?

Esu įsitikinusi, kad Varėnos technologijų ir verslo mokykla bus aktyvus pokyčių projekto dalyvis. Bendruomenės atstovai dirba kūrybinėje komandoje, studijuos pagal ISM formaliųjų lyderystės studijų ir neformaliųjų mokymų programas. Kai dėl profesinio mokymo ateities ir galimybių, manau, kintantis darbdavių požiūris į darbuotojo kvalifikaciją, gana aukšta įvairių specifinių profesinių gebėjimų kartelė žada perspektyvią ateitį šioms mokykloms. Kita vertus - išliks tos profesinio rengimo įstaigos, kurios „pagaus" visuomenės kaitos tendencijas ir atsakingai įsipareigos užtikrinti profesinio rengimo kokybę, taip pat naudosis viešaisiais ryšiais, kurie padės jauniems žmonėms atrasti savo pašaukimą. Tokiems pokyčiams reikia kelerių metų, kad jaunas žmogus įgytų visuomenės kaitos ir asmeninių poreikių atpažinimo kompetencijų. Tai dar kartą patvirtina mano mintį, koks svarbus yra socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas visuose švietimo segmentuose.

 

 

Dėkojame

Zina Rimgailienė,
Projekto ,,Lyderių laikas 3" žurnalistė

 

 

 


Pirmasis LL3 kūrybinės komandos susitikimas su konsultantu

      Birželio 26 d. įvyko pirmasis kūrybinės komandos narių susitikimas su projekto „Lyderių laikas 3" konsultantu, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriumi Rolandu Kučiausku.
       Susitikimo metu vyko aktyvios diskusijos apie esamas problemas mokykloje, jų sprendimo būdus, aptarti pokyčio projekto, orientuoto į besimokančiųjų mokymosi sėkmę, parengiamieji veiksmai.

 

  
 

 
Varėnos rajono savivaldybė - projekto „Lyderių laikas 3" dalyvė
Savivaldybė kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru pasirašė projekto „Lyderių laikas 3" bendradarbiavimo sutartį.
Projektas „Lyderių laikas 3" yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes).
Pagrindinis projekto tikslas - tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės.
Savivaldybės kūrybinė komanda, padedama konsultantų bei tyrėjų, sukurs ir įgyvendins į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį sisteminius vadybinių procesų pokyčius savivaldybėje ir jos teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.
Projekto „Lyderių laikas 3" įgyvendinimo savivaldybėse darbai 2017-2019 m.
 

 

 
varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema