VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2021 m. spalio 17 d.
 
bck
2021 spalis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Komisijos

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nuostatai

 

Komisijos sprendimai

 

 

Komisijos pirmininkas – Audrius Saulynas, Tarybos narys
Komisijos atsakingoji sekretorė – Vijoleta Lužytė,Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:
Milda Balkuvienė, Varėnos seniūnijos bendruomenės atstovė
Danutė Blažulionienė, Valkininkų seniūnijos bendruomenės atstovė
Valdas Kukulskis, Tarybos narys
Mindaugas Lapelė, Merkinės seniūnijos bendruomenės atstovas
Rimantas Radžius, Tarybos narys
Giedrius Samulevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas
Alvydas Valeiša, Tarybos narys
Virginijus Varanavičius, Tarybos narys

BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

 

Tarybos nuostatai

Tarybos nuostatų pakeitimai

Tarybos sudėties pakeitimai

 

Tarybos pirmininkė – Laima Denutienė, Tarybos narė
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Audrius Saulynas, Tarybos narys
Tarybos sekretorė – Vitalija Petrušienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė
Tarybos nariai:
Virginija Druskinienė, Tarybos narė
Adelė Ilginienė, Tarybos narys
Regina Juškevičienė, Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė
Aušra Bačinskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Daiva Urbelionienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė
Dalia Stankevičiūtė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Liudas Tamulevičius, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Irena Nedzveckienė, Varėnos švietimo centro psichologė
Jolanta Monkevičienė, Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresn. specialistė
Astutė Žmuidinavičienė, visuomeninės organizacijos „Ištieskime ranką vaikui“ pirmininkė

 BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

 

Tarybos nuostatai

Tarybos sudėtis

 

Tarybos pirmininkė – Astutė Žmuidinavičienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė

Tarybos nariai:
Inga Bielevičienė, Varėnos sveikatingumo klubo „Saulingė“ prezidentė
Antanas Labanauskas,  Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas
Angelė Julija Marcinkonienė, VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja
 Danutė Mazaliauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Danutė Miliūnienė, VšĮ Varėnos ligoninės gydytoja
Aldona Stramkauskienė, Varėnos miesto sveikatingumo klubo „Ropė“ pirmininkė
Nijolė Versockienė,  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriaus pirmininkė
Irma Lukminienė, Savivaldybės gydytoja
 

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Komisijos pirmininkas – Virginijus Bučinskas, Tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irma Lukminienė, Savivavldybės gydytoja
Komisijos nariai:
-
Rita Severinienė, Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė
Aušra Bačinskienė, Vaiko teisių apsaugo skyriaus vedėja
Daiva Urbelionienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė
Arvydas Skliutas, Švietimo skyriaus vyr. specialistas

Leonidas Vysockis,  Varėnos rajono savivavldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas

Vilija Svirskienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos privalomojo mokymo skyriaus specialistė
Saulius Ivanauskas, Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas
Petras Grigas, Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas
 

VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

Pakeitimai

Komisijos pirmininkas – Virginijus Bučinskas,  Tarybos narys

Komisijos pirmininko pavaduotojas – 
Komisijos sekretorė
 Komisijos nariai:
 Rūta Aganauskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
 
 
 

LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Pakeitimai

Komisijos pirmininkas – Giedrius Samulevičius, mero pavaduotojas
Komisijos sekretorė – Giedrė Jablonskienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:
 Rūta Averkienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
 Mindaugas Černiauskas, Merkinės krašto muziejaus direktorius
 Marius Galinis, Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotojas
 Svetlana Griškevičienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
Juozas Jonytis, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės J. Vitkaus-Kazimieraičio Varėnos šaulių kuopos vado pavaduotojas
Sigutė Grigaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkė
Eitaras Kazimieras Krupovičius, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
 Regina Svirskienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 Saulius Korocejus, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas
 Liudas Tamulevičius, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
 Gintautas Tebėra, Merkinės seniūnijos seniūnas
 Algimantas Vitoldas Vasiliauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Merkinės skyriaus pirmininkas
 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Komisijos sudėties pakeitimas

Komisijos pirmininkas –  Algis Kašėta, Savivaldybė meras

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Giedrius Samulevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas

Komisijos nariai:
Kęstutis Budėnas, Tarybos narys
Laima Vilbikienė, Tarybos narė
Algis Miškinis, Tarybos narys
Rimantas Radžius, Tarybos narys
Alvydas Valeiša, Tarybos narys
Virginijus Varanavičius, Tarybos narys
Rimantas Radžius, Tarybos narys
Giedrius Samulevičius, Tarybos narys
 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Komisijos nuostatai

 

Komisijos pirmininkė – Jurgita Keršienė, jaunimo renginių organizavimo klubo „Vienragio slėnis“ vadovė
Sekretorė – Solveiga Žukienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
Komisijos nariai:
Gintautas Miškinis, automobilių sporto klubo „Autoakimirka“ vadovas
Marius Galinis, Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai
Laurynas Būda, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinys
Žilvinas Baublys, VšĮ „Varėnės žirgai“ vadovas
Vita Žibėnienė, Varėnos viešosios bibliotekos kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių, parodų organizatorė
 Tomas  Barysas, Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokytojas
 Vaida Naruševičiūtė, Varėnos kultūros centro vyr. specialistė kinui ir parodoms
 Mantas Galinis, aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis" vadovas
 Goda Tarailytė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė
 Dainius Žilius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Pakeitimai

Komisijos pirmininkas – Giedrius Samulevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos sekretorė – Laura Karlonaitė, Bendrojo skyriaus specialistė
Komisijos nariai:
 Rūta Averkienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
 Kęstutis Budėnas, Tarybos narys
 Jonas Kalanta, Tarybos narys
 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Pakeitimai

Komisijos pirmininkas – Marijonas Čapkovskis, Tarybos narys
Komisijos sekretorė – Genė Palevičienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:
 Virginijus Alubauskas, Žiūrų visuomeninės bendrijos pirmininkas
 Danutė Blažulionienė, Valkininkų bendruomenės pirmininkė
 Laima Vilbikienė, Tarybos narė

 Virginijus Varanavičius, Tarybos narys

 

 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

Pakeitimai

 

 Komisijos pirmininkas – Kęstutis Budėnas, Tarybos narys
 Komisjos nariai:
 Algis Miškinis, Tarybos narys
 Toma Raginskaitė, Teisės ir civilininės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
 Povilas Saulevičius, Tarybos narys
 Gintautas Sereičikas, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas
 Violeta Valūnienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 Virginijus Varanavičius, Tarybos narys
 

 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

 

 Komisijos pirmininkė – Ramunė Pilelienė, Varėnos socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja
 Komisijos nariai:
 Irma Krištapavičienė, Socialinės paramos skyriaus vyresn. socialinių išmokų specialistė
 Rita Severinienė, Varėnos pirmininės sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė 
 Nijolė Versockienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijod „Viltis“ Varėnos padalinio pirmininkė
 Evelina Jovaišytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
 

 VARĖNOS RAJONO SAVIVAVLDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

 

Komisijos nuostatai

 

 Komisijos pirmininkas – Donatas Jonauskas, Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius
 Komisijos sekretorė – Asta Daukšytė-Stasiulienė, Personalo skyriaus vyr. specialistė
 Komisijos nariai:
 Vytautas Jastremskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
 Jolanta Kručkauskaitė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
 Vytautas Kvaraciejus, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus vedėjo pavaduotojas
 Arūnas Markūnas, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius
 

 SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

 

Tarybos nuostatai

 

 
Tarybos nariai:
 Rimutė Avižinienė, asociacijos Marcinkonių kaimo bendruomenės pirmininkė
 Laima Denutienė,Varėnos rajono savivaldybė tarybos narė
 Janina Čepulienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Varėnos skyriaus pirmininkė
 Rita Černiauskienė, Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ vadovė
 Marius Galinis, Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kulturinei veiklai
 Irmantas Laniauskas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas
 Nijolė Martūnienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos rajono filialo pirmininkė
 Ramunė Plelienė, Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
 Oksana Sereičikienė, asociacijos Matuizų kaimo bendruomenės pirmininkė
 Pranciška Spranaitienė, Varėnos miesto sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovė
 Regina Svirskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 Nijolė Versockienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padalinio pirmininkė
 Astutė Žmuidinavičienė, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
 Solveiga Žukienė, Varėnos rajono savivavldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinaorė)
varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema