VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. rugsėjo 19 d.
 
bck
2020 rugsėjis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Informacija kitakalbiams asmenims

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, kvalifikaciniai egzaminai

 

Valstybinė kalba - lietuvių kalba

 

     Lietuvos Respublikos valstybinė kalba - lietuvių kalba. Ji turi būti vartojama visose oficialiose valstybės srityse. Ją privalo mokėti visi valstybės tarnautojai ir paslaugų srities darbuotojai. Lietuvių kalbos mokėjimas kiekvienam suaugusiam kitakalbiui yra adaptavimosi ir integravimosi į šalies gyvenimą pagrindas.
     Pagal Valstybinės kalbos įstatymo nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" asmenys, baigę mokyklas nelietuvių mokomąja kalba ir norintys įsidarbinti, privalo išlaikyti jų pareigybėms nustatytą atitinkamą kalbos mokėjimo kategoriją (I, II arba III) egzaminą.

 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos

 

     Valstybinės kalbos mokėjimo kategorija - tai valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) 6 straipsnyje nurodytų asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą.

     Pusiaukelės lygis - trumpų, aiškios sandaros sakytinių ir rašytinių tekstų įprastomis kasdienio gyvenimo temomis supratimas, gebėjimas kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus; gebėjimas pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius).

     Slenksčio lygis - sakytinių ir rašytinių tekstų žinomomis temomis supratimas; gebėjimas kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis; gebėjimas pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis.

     Aukštumos lygis - ilgų sudėtingų sakytinių ir rašytinių tekstų konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis supratimas; gebėjimas laisvai kalbėti įvairiomis temomis, paaiškinti požiūrius ir nuomones; gebėjimas rengti oficialius dokumentus ir juos tvarkyti, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu..

      Nustatomos trys valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (žemiausia - pirmoji, aukščiausia - trečioji).
     Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija - kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Pusiaukelės" lygį.
     Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija - kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Slenksčio" lygį.
     Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija - kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašą „Aukštumos" lygį.

 

Kalbos mokėjimo kategorijų taikymas

 

     Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai), jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ar pildyti paprasčiausių dokumentų formas.

     Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ar pildyti dokumentų formas (švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojai, mokytojai, išskyrus pedagogus, dėstančius valstybine kalba, ir panašiai).

     Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms, jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų kapitonams, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.

 

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių egzaminų
organizavimas

 

     Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus kitakalbiams rajono gyventojams organizuoja Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Valstybinės kalbos kvalifikavimo komisija. Komisijos pirmininkė - Milda Padegimaitė, Varėnos „Ąžuolo" gimnazijos direktorė. Telefonas pasiteirauti (8 310) 51 053, el.p. mokykla@azuolo.varena.mit.lt.
     Egzaminai vyksta Varėnos „Ąžuolo" vidurinėje mokykloje (J.Basanavičiaus g. 33, Varėna). Jo forma - testas. Egzaminą išlaikiusiems asmenims įteikiami griežtos atskaitomybės dokumentai - valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimai.
      Ta pati komisija organizuoja egzaminus pagal Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo reikalavimus.

     Daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus, pasirengimą jiems, mokomuosius valstybinės kalbos testus galite rasti čia: www.pprc.lt/vkm 

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema