VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. kovo 30 d.
 
bck
2020 kovas
fow
P
A
T
K
P
Š
S
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Kontaktai konsultacijoms

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ INTERESANTAMS
A T M I N T I N Ė
 

Irmantas Laniauskas, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas.

Konsultuoja interesantus paramos pagal Kaimo plėtros programos 2014-2020 metų priemones ir kitais su žemės ūkio funkcijų perduotų savivaldybėms administruoti susijusiais klausimais.

Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kaimo bendruomenėms ir priima paraiškas paramai gauti.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, paraiškas Europos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti.

Tel. (8 310) 31 970, el. p. irmantas.laniauskas@varena.lt.

 

Alė Baniūnienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė.

Konsultuoja ir priima paraiškas dėl tiesioginių ir kitų išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius.

Konsultuoja ir priima dokumentus dėl „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų", susijusių su draudimo įmokų kompensavimu.

Konsultuoja ir priima prašymus ir dėl Ūkininko ūkio įregistravimo ir išregistravimo, atspausdina ir išduoda Ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus.

Piliečių pageidavimu išduoda pažymas apie Ūkininko ūkio registravimą.

Organizuoja Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos darbą.

Organizuoja Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkius, įvertinimo komisijos darbą.

Tel. (8 310) 51 262; el. p. ale.baniuniene@varena.lt

 

Rimvydas Navickas, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas

Atlieka žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, jos kasmetinę techninę apžiūrą.

Registruoja ir išduoda valstybinių numerių ženklus bei nustatytos formos registracijos pažymėjimus, traktorių, savaeigių mašinų, kelių tiesimo mašinų ir traktorių priekabų savininkams.

Atlieka žemės ūkio technikos duomenų keitimą ir išregistravimą, tvarko žemės ūkio technikos registrą.

Padeda užpildyti ir priima prašymus įregistruoti valdą arba atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Tel. (8 310) 51 363; el. p. rimas.navickas@varena.lt

 

Danguolė Steiblienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė

Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų pildymo, pasėlių laukų įbraižymo klausimais bei priima paraiškas išmokoms gauti.

Priima paraiškas ir konsultuoja bitininkus gauti paramą už papildomą bičių maitinimą.

Priima tiesioginių pardavimų pieno gamybos realizavimo metines deklaracijas (K10) ir konsultuoja pieno apskaitos žurnalo pildymo klausimais.

Padeda užpildyti ir priima prašymus atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje.

Priima prašymus ir konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus Žemės ūkio rėmimo lėšų panaudojimo klausimais.

Tel. (8 310) 51 574; el. p. danguole.steibliene@varena.lt 

 

Adolfas Kancevičius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas

Išduoda technines sąlygas projektuojant komunikacijas ir statinius melioruotoje žemėje, bei miško sodinimui.

Nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus melioracijos klausimais.

Surenka paraiškas iš melioruotų žemių savininkų valstybinei finansinei paramai gauti, atlieka patikrą vietoje, nustato paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą ir darbų būtinumą, preliminariai įvertina darbų apimtis ir išlaidas šiems darbams atlikti.

Išduoda melioruotos žemės savininkams techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius.

Informuoja gyventojus melioracijos statinių priežiūros klausimais.

Tel. (8 310) 3 19 71; el. p. adolfas.kancevicius@varena.lt;


Specialistai seniūnijose

Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų pildymo klausimais, padeda jas užpildyti ir išduoda vieną paraiškos egzempliorių.

Informuoja žemės ūkio veiklos subjektus apie nustatytus neatitikimus pasėlių deklaracijose ir padeda užpildyti trūkstamus dokumentus.

Vykdo naujų žemės ūkio valdų registraciją ir esamų valdų patikslinimą.

Loreta Šarkienė, tel. (8 310) 45 007; el.p. zus.jakenai@varena.lt;
Lina Valackaitė, tel. (8 310) 49 332; el.p. zus.kaniava@varena.lt;
Žaneta Kirdeikienė, tel. (8 310) 44 632; el.p. zus.marcinkonys@varena.lt;
Jadvyga Apanavičienė, tel. (8 310) 40 632; el.p. zus.matuizos@varena.lt;
Lina Galinienė, tel. (8 310) 39 137; el.p. zus.merkine@varena.lt;
Vida Peciukonienė, tel. (8 310) 56 100; el.p. zus.valkininkai@varena.lt;
Danguolė Čeikienė, tel. (8 310) 31 805; el.p. zus.varena@varena.lt;
Lina Parapinavičienė, tel. (8 310) 33 082; el. p. zus.vydeniai@varena.lt

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema